Sonunda bunu da gördük

Sonunda bunu da gördük.
AKP li bazı Belediyelerin gri (hizmet) pasaportu vererek yurt dışına gönderdiği kişilerin büyük çoğunluğunun Türkiye ye dönmemesi skandalı ülkenin bugün geldiği nokta açısından son derece üzüntü ve endişe verici bir durumdur.
Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın AKP li bazı belediyeler eliyle insan kaçakçılığına yardım ve yataklık etmektir.
20 yıla yakın iktidarda olan AKP nin ,hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da kanun ve kural tanımazlığının son örneğini göstermesi bakımından da ayrıca ilginçtir.
AKP li bazı Belediyeler tarafından yurt dışına gönderilen arasında konuşanların söyledikleri ise zaten başlı başına bir insan kaçakçılığı suçu teşkil etmektedir. İçişleri Bakanlığının olay ortaya çıkıp medyaya yansıyıp ülkenin gündemine oturduktan sonra bu suça ortak olan belediyeler hakkında geçte olsa soruşturma açtığını açıklaması olayın bilinmeyen yönlerinin de ortaya çıkartılması açısından da önemli bir gelişmedir.Her ne kadar Bakanlık olayı salt AKP l Belediyeler olgusundan kurtarmak için araya bir kaç diğer partili belediyeleri eklemiş olsa bile .
Olayın sosyolojik yönüne de gelecek olursak ; ülkenin içine düştüğü ekonomi ve sosyal adaletsizliğin boyutlarını göstermekte olup ayrıca üzerinde titizlikle durulması gerekir.
Bugün Türkiye de her 3-4 gençten birisi işsizdir.Aslında Türkiye’de zaman zaman açıklanan işsizlik oranı da ikiye katlanırdı. Bizde işsizliğin düşük olmasının bir nedeni de kadınların batı ülkelerinde olduğu kadar çalışma hayatının içinde olmamalarıdır.
10 Milyonu geçen işsizler ordusuna her gün yenileri eklenirken AKP li çok sayıda isim bırakınız tek maaşı en az 3-4 yerden maaş alarak zevki sefa içinde saraylarda yaşamaktadır.
Oysa İşsizlik, çalışmak isteyen kişilerin iş bulamaması ve buna bağlı olarak düşük ekonomik verim anlamına gelir. Yüksek orandaki ve sürekli olan işsizlik, bir şaha kalkmakla ! övündüğümüz ekonomide ileride ciddi sıkıntılara yol açabilir.
İşsizliğin kişiler üzerinde birçok psikolojik etkisi vardır; depresyon, kaygı bozukluğu, stres gibi. Geçinmekte zorlanan kişilerin öz güveni de bu problem nedeniyle etkileniyor.
20 yıla yakın tek başına iktidarda olan AKP nin sonunu da sanırız yapılacak ilk seçimlerde İŞSİZLİK,PAHALILIK,YOLSUZLUK VE YOKSULLUK getirecektir.
AKP li bazı belediyelerde yaşanılan son insan kaçakçılığı olayı da sonunda geldiğimiz noktayı görebilmemiz açısında büyük önem taşımaktadır.

Ender Yoldar