Vatandaş bu yükü kaldıramıyor

SORUN VE SIKINTILARIMIZ, İLERLEYEN
TÜRKİYEMİZİ SOLLADI-
NEVZAT AKSOY
Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-

lamla yazıma başlıyorum.

Daha ne zamana kadar gözlerimizin şahit ol-

duğu, ve yaşamlarımızda hak etmediğimiz, fa-

kat bize reva görülen, kaldıramayacağımız bir

yükün hayatlarımıza, ve umutlarımıza engel

teşkil eden sorun ve sıkıntılarımızı masaya ya-

tırıp, hayali ve sözde sıçrama ve ilerleme ma-

sallarından sıyrılıp, gerçek sancılarımıza fiili,

ve somut adımlarla yaklaşabilme rayına gire-

ceğiz.?

Değerli okuyucularımız bir gerçeğimiz var

ki, tarafsız ve vicdani bir pencereden baktığı-

mız zaman, sorun ve sıkıntılarımız ülkenin iler-

leme ve genişleme süreç hızını geçerek,ulus-

lar arası arenada, ve ülkemizde işsizliğin, yük-

sek enflasyonun, eğitimin, iç ve dış ticaret a-

çıklarının, hukuk ve adalette güven bulanımın,

hergün biraz daha irtifa kaybettiğimiz gerçeği-

ni, her ne kadar da güçlü bir ülke konumunda

olduğumuz, süsünü versekte, gerçekler, şişi-

rilmiş ve sadece ağızlarda balon edilmiş sunni

yükselme ve ilerleme masallarını, çürütmekte-

dir.

Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anla-

şılır misali, insanları dinledikçe, sorun ve sıkın-

tılara şahit oldukça ne kadar büyük sorunlarla,

karşı karşıya, kaldığımızı görmekteyiz.Diplo-

malı yığılan işsiz üniversite gençlerimizden tu-

tun, normal iş, aş bulamayan vatantaşlarımıza,

vergi, kira,ve haksız rekabet mağaza zincirleri-

istilasından, gözünü açamayan dar gelirli es-

naflarımıza kadar, evlilik çağına gelmiş genç-

lerimizin, işsizlik ve maddi olanaksızlıklardan

dolayı evlenememelerine kadar, en önemlisi

yarınlardan umutsuz bir gençlikle karşı karşıya

kalmaktayız.Günümüzün vebası olan kovid-19

virüsü bile, bugün yaşadığımız iş, aş ve ekmek

kavgası mücadelesinde geride kaldığını söyle-

yebiliriz.Ebu Zer el Gıffari’nin değişiyle

Ne zaman yoksulluk bir kapıdan girerse, din

başka bir kapıdan çıkıp gider, sözü bizlere işin

vehametini arz etmektedir.

Şimdi soruyorum? Doğru ve yaşanan ger-

çeklerin dile getirilip, ve sorun ve sıkıntıların

çözümü noktasında ortak bir mücadele verilip,

asgari seviyelere indirgemek çok mu zor?Ama

ne garipdir ki bizde sadece söz verilip, fakat

uygulama ve faaliyetler, rafa kaldırılıp, sade

lafla kalması, geleneğini adet edinerek, sözde

bir göz boyama modunda olduğumuzu unut-

mayalım.Yıllarca sadece ağızlarda dillendirilen

gerçek yaşamlarımızda üstü örtülen, ve başka

bir değişle halı altına süpürülen sorun ve ger-

çeklerimiz, bugün büyük bir birikim ve enkazla

karşımıza çıkmaktadır.

Her ne kadar ilerliyor, ve yükselişe geçiyor

masalına kendimizi inandırmaya kalksakta, za-

manında atılmayan önlem ve adımlar için, şim-

di yüz adım atmak zorunda kalıyoruz.İlerleme-

miz, ve ivme kazanmamız, biriken sorun ve sı-

kıntıların hızına yetişemediği için, geride kalıp,

sadece sözle şişirilmiş bir ülke konumuna gel-

mekteyiz.

Saygı ve sevgilerimle

NEVZAT AKSOY