BİR AN ÖNCE GERÇEKLERLE YÜZLEŞELİM

-GÜNDEM POLEMİKLERLE DEĞİL; GERÇEK
SANCILARA YÜZLEŞMEKLE AŞILIR-

Nevzat AKSOY
————–
Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-

lamla yazıma başlıyorum.

Gerçeklerimiz, sancılarımız, doğrularımız, ül-

nin ve milletin makus talihini belirleyen hayatı-

mız, maalesef raydan çıkan bir Türkiye’nin si-

yasi iradenin yönünü ve yolunu kaybetmiş bir

yönetimin fırtınalı rüzgarında gittikçe kan kay-

bediyor.

Bizler yıllarca kendi ülkemizin, kendi mille-

timizin, kendi sancılarımızın tesirini bire bir

yaşadığımız ve kronikleşmiş bir hastalığın şi-

fasını bulmak yerine; ne yazık ki bizlerde ülke-

yi yanlış yöneten iradelere seyirci kalarak, san-

cı ve sorunların büyümesine, ve gerçeklerle

yüzleşemeyen bir siyasi iradenin suç ortağı

haline geldik.Kendisine yardım edene Allah’ta

yardım eder misali

Bugün ülkemizin o kadar kronikleşmiş ve

yıllardan beri üstü örtülmeye çalışılmış sorun-

larımız vardır ki, hala da bu sorunlara eğilip

bunları çözmek yerine, sürekli gündem ve Tür-

kiye gerçeklerimizi sunni polemiklere kurban

edilmesiyle, bu enkaz acaba kimlere bırakılıyor

Bizler ne zaman üstümüze ve geleceğimize

adeta kara bir kabus gibi çöken bu sisli duman

ları dağıtmak, ve geleceğin umutlu yarınlarına

yelken açacağız acaba.Türkiye jeopolik konu-

mu,olumlu yönde etkileyen faktörlerin çoğunu

bünyesinde barındırmasından dolayı Türkiye-

nin jeopolitik önemi oldukça önemlidir.Adeta

dünyanın kalbi veya gözbebeği olarak nitelen-

dirilebilecek; ticaret yollarının üzerinde, tarihi

ve kültürel birikimi olan zengin kaynaklara sa-

hip ender ülkelerden biridir.

Dünya ülkelerini kıskandıracak böyle bir

jeopolitik konuma ve genç ve dinamik bir nü-

fusa sahip olan Türkiye’nin 21. yüzyılda böyle

bir zenginliğe sahip olma şanşını, maalesef

ülkeyi acemi ve yanlış siyasi politikaların mimar

larına emanet ettiğimiz için bu küresel dünya-

nın pazarında, muassır medeniyet seviyesinde

yol alamıyoruz.Ekonominin, işsizliğin, adalet ve

özgür basının kan kaybettiği, bunlara mukabil,

ahlak ve toplumsal bir çöküntü sinyallerinin

tavan yaptığı bir ülkenin, birer muhatapları o-

larak, bir zeytinyağının su üstüne çıktığı gibi

net bir şekilde görünüyor ve yaşanıyor olması,

ve bunlara mukabil hala bu yaşanan gerçekleri

hiç yokmuş gibi millete lanse eden bir yöneti-

min ne kadar acemi olduğunun açık ispatıdır.

Yönetimlerde yakınmak, bahaneler bulmak,

sorun ve sancıların üstünü örtmek yoktur.Ül-

kenin ve milletin gerçek sorunlarına eğilmek

vardır.İstiklal bağımsızlığımızı yokluk ve dar

imkanlarla bizlere miras bırakan azim ve ka-

rarlı başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-

kadaşları, ve fedakar Türk milletinin dirayeti ve

iman gücüyle bizlere bırakılmıştır.Dalgalar ve

rüzgarlar daima yetenekli denizcilerin yanında-

dır.Bu gün ülke rayına girmiyorsa ülke acemi

insanlara emanet edildiği için yönünü ve yolu-

nu bulamamaktadır.
TEMENNİMİZ VE DUAMIZ VATANDAŞIMIZIN ÖNÜNE KONULACAK İLK SANDIKTA TERCİHİNİ BU YÖNDE KULLANMASIDIR.

Saygı ve sevgilerimle

Nevzat AKSOY