-HİÇ ZAMAN TERSİNE DÖNER Mİ?-

-HİÇ ZAMAN TERSİNE DÖNER Mİ?-

Nevzat AKSOY

Zaman her zaman olduğu gibi yıl içerisinde ya-

şanmış olduğu, tatlı ve acı anıları, mevsimle

birlikte, yazı, kışı, ilkbahar, ve sonbaharı, ve

bugün yaşadığımız, bayramı ve daha nice ya-

şadığımız dünyada ve ülkemizde zuhur eden

olay ve hadiseleri, geri gelmeyecek şekilde

dünyanın geçen çarkı felekin mazi sandığına

gömdü.

Yaşanan güzellik, ve tatsızlıklar sadece

yaşanan dönemin ikliminde kaldı.Bize sadece

o anların bir hayali, ve maziden günümüze bir

ah ne güzeldi o anlar, ve keşke olmasaydı bu

yapılan hata ve pişmanlıklardan başka dilimize

pelesenk olmuş klasik sorular, gönül ve kalp-

lerimizde acı ve tatlı anların silinmeyeceği bir

mazi bıraktı.Bizde o yaşanmış hatıraların tat

ve lezzetlerini, acı ve hüsranlarının bir kopya-

sını bıraktı.Tadı ve hüsranı geçen zamanın tar-

lalarına ekerek, alınan hasadın bereket ve bol-

luğunu, kıtlık ve zararını harmanlayarak bize

alınması gereken bir ders ve sadece düşleri-

mizde canlı olan bir hatıra defteri bıraktı.

O hatıra defteri ki sadece o defter açıldı-

ğında canlanan, defter kapandığında cansız

dünyasına geri dönen bir hayat sadece.Gerçe-

ği geçen zamanın; mazisi bize ait bir dünya

nostaljisi bıraktı.Ağızdan çıkan bir sözün bir

yay gibi olduğunu, ağızdan çıktı mı geri gelme-

yeceğini, Daha dün aramızda olupta, bu gün

aramızda olmayan, dost ve sevdiklerimizi, öz-

lemle anmayı daha yeni veda ettiğimiz Rama-

zanı şerif (Oruç ayını) ve bunun gibi nice ya-

şanmış hayatlarımızı bizden aldı ve sadece zi-

hinlerimizde ve gönüllerimizde silinmez izler

bıraktı.

Evet değerli okuyucularımız zaman sürek-

li bizden ve hayatlarımızdan bir şey aldı ve gö-

türdü.Fakat bize yarınlarımıza ışık ve pusula o-

lacak bir sanal dünya mazisi bıraktı.Bu yaşan-

mış maziye daldıkça, attığımız adımlar, ve ata-

cağımız adımlarda bir ayna, beş duyu organla-

rımızla yaşadığımız, ve şahit olduğumuz tatlı

ve tatsız olay ve badirelerde ilaç gelebilecek

bir reçete bıraktı.

Zaman unutturmaz, uyuşturur. …

Zaman sana uymazsa sen zamana uy. …

En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. …

Vasiyetimdir her şeyi zamana bırakıyorum. …

Zaman sizi harcamadan siz zamanı

harcayın… …

Zaman öldürmek en pahalı harcamadır. ( …

Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu

gösterir.

Hayat çok zalim bir öğretmendir önce sınav

yapar sonra dersi verir.

Attığımız her adım ve yapacağımız her olumlu

ve olumsuz davranışlar, devam eden hayatları-

mızda da bir öykü, bu öykünün değerini veren

geçen bir zaman, bu geçen zamanla yad etti-

ğimiz, ve kendimizi bulduğumuz bu öykünün

sanal dünyamızda işlemiş bir rüyası.Ve bu rüya

ile hep bir birlikte bir uyanışın sınavındayız.

Saygı ve Sevgilerimle

Nevzat AKSOY