İsrail Zulmünün ateşi !

-DÜNYA VE İNSANLIK İÇİNDE ALEV VERDİĞİ
ZULMÜN İKLİMİNİ YAŞIYOR-

NEVZAT AKSOY

Gene öfkeyle, kinle, nefretle, yoğunlaşan zalim

faşizan duygu karabutları katil İsrail’in savun-

masız, ve çaresiz Filistinli müslüman kardeşle-

mizin üzerine içindeki kin ve nefreti kusarak,

Mescid-i Aksaya cemaati hedef alarak, ellerin

dua için semaya, kalblerin Allah’a kilitlendiği o

kutlu mekanı kana buladılar.

Peki neden dünyadaki zulmün ateşi, kalesi,

müslüman bir coğrafyada yaşayan müslüman

devletlerinin mekanlarında zuhur etmektedir?

Etrafı müslüman ülkelerle çevrili bir avuç İsra-

lin, Ortadoğuda bu zulmü, ve kıyımı yapıyorsa

demek ki biz sahici müslümanlar değiliz, söz-

de sadece lafta kalan bir müslümanlığımız var.

Maalesef Müslümanlık adını, çoğunluğun azın-

lığa baskın geldiği bir müslüman coğrafyada,

bu yıllardan devam eden kanın, zulmün, göz-

yaşlarının, ve kıyımı bastıramıyorsak bizler ya-

şanmakta olan bu dramı, saldırıları, sadece

kınamalarla değil; bir kez daha müslümanlığı-

mızı gözden geçirmemiz gerekir.Hiç bir damla

kirlilik okyanosu kirletir mi? misali, siyasi Orta-

doğu haritalarımızda, mercekle görülebilen bir

alana sahip olan kanlı terör örgütü olan İsrailin

bizim bu müslüman coğrafyamızı kirletmemesi

lazım ve buna hiçbir zaman da fırsat verilme-

mesi gerekir.

Müslümanlık adının şan ve şerefine layık bir

mücadelenin hakkı verilmesi gerekir, ama ne

yazık ki bu gün halkının büyük bir çoğunluğu

müslüman olan, bu coğrafyada bu zulme se-

yirci kalan liderlere sahip oldukları için bir bir-

liktelik, ve bir karşı koyuş sergilenememektedir

Evet değerli okuyucularımız içimizde yıllar-

ca bastırılmış, zulmün, haksızlığın, adaletsizli-

ğin, acı ve gözyaşlarının patlamasını hep bir-

likte ne zaman açığa çıkartarak, bu iman dolu

kalplerimiz, ve müslümanlığımız gereği bu za-

limlere derslerini vereceğiz.Eğer biz gerçek

mümin isek; müminlere Allah korkusundan

başka hiçbir korku yoktur, olmamalıdır.Evet

bazen İsrailin sahipsiz olmadığını, Emperyal

Amerika, ve aynı marjinal safta bulunan küfrün

ve zulmün baş aktörleriyle beraber bu oyunu,

ve senaryo değermenine su taşıdıklarını bili-

yoruz, ve bilmekteyiz.İşte eğer bu oyuna mü-

sade etmediğimiz müddetçe, iman gücümüz,

onların maddiyat kalesini yıkıp, yıllarca akıttık-

ları kan ve gözyaşlarına boğarak, bu Ortadoğu

ve müslüman coğrafyalarına baharı getirme ü-

midini hep birlikte yaşayacağız inşallah.

Tabiki bugün yaşanan zulüm, adaletsizlik,

merhametsizlik, acı, gözyaşı, kin, nefret, haset

tohumlarının toplumlara ve dünyaya yaymanın

başmüsebbibi genede insanlardır.Eğer bugün

gözle görünmüyen bir virüs dünyayı dize geti-

rebiliyorsa, bu Allah’ın insanlığa bir mesajı ve

gücüdür.Onun üstünde bir güç ve kudret yok-

tur.Cenabı Allah biz müslümanlara kutlu bir

din, bu dinin emrine inanç ve iman gücünü

biz müminlere vermiştir.Biz inancımız ve iman

gücümüzü kaybetmediğimiz müddetçe, batıl

hiç bir zaman hakka galip gelmeyecek, İsrail

ve emperyal yardakçılarının yaptığı yanlarına

kar kalmayarak, kendi zulümlerinde boğula-

caklardır inşallah.Zalimler için yaşasın cehen-

nem diyerek, bu mübarek ayda İsrail’in ve zul-

mün ateşine odun atan tüm zalimleri şiddetle

kınıyor, kahrı perişan olmaları için Cenabı Allah

tan niyazlarda bulunuyoruz.

NEVZAT AKSOY