Yoksulluğu tarımla bitirecekler…

Yoksulluğu tarımla

bitirecekler…

Necdet SİVASLI

Tarım konusunda çok yazdık. Ülkemizin geleceği için son derece önemsediğimiz tarım dünyada da giderek daha önem kazanmaya başladı. Özellikle covid-19 salgınından sonra ülkeler tarıma beklenenden daha fazla önem ve ilgi gösteriyor.

Tarıma büyük önem veren ülkelerden biri de Çin. Dünya devi olma yolunda elektronik alanında devrim yaratan Çin, şimdi de kırsal kesimdeki yoksulluğu tarımla bitirip, refah düzeyini yükseltmenin planlarını yapıyor.

Ekonomik alanında Amerika’nın önüne geçen ve her geçen gün refah düzeyi yükselen Çin, artan nüfusunu doyurmak ve hatta ihraç etmek için tarım alanlarında da mucizelere imza atıyor.

Toprağı her alanda değerlendirip ürün elde ediliyor. Sulama sitemleri geliştiriliyor. Ürün toplamada hasarı azaltan sitemler geliştiriliyor.

Çarpıcı örneklerle dolu olan Çin’deki tarım ve gelişmeleri bugünkü yazımızda ele alıp değerlendirmek istedik.

China Daily’de Yayınlanan bir tarım analizine göre Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayınladığı veriler, Çin’in tarım sektöründe yılın ilk çeyreğinde 1,13 trilyon yuan (174,4 milyar dolar) katma değer yarattığı, bu rakamın geçen yılın aynı döneminden yüzde 8,1 daha yüksek olarak rakamlar yansıdığı belirtiliyor.

İşte China Daily’deki o yazı:

“Bu rakam ayrıca tarım sektöründe kaliteli kalkınmanın ne olduğunun en iyi açıklaması ve 14. Beş Yıllık Plan dönemi için (2021-2025) iyi bir başlangıç oluşturuyor. Yüzde 8,1 büyüme çiftçilerin gelirinin arttığı, tarımın artan biçimde sağlam temellere sahip olduğu ve kırsal alanların iyileşen bir gelecek beklentisine sahip olduğu anlamına geliyor.

Bütün ulus içinse, bu toplumsal ve ekonomik kalkınma için sağlam bir destek demek. Yine de bu başarılar son değil. Bunlar ilerde daha ağır görevlerin beklediği anlamına geliyor.

İlk olarak, merkezi liderlik bu yıl makroekonomik kontrol hedefleri içine, tahıl üretimini 650 milyar kilogramın üstünde tutma görevini ekledi. Bu yılın tarımsal ve kırsal konulardaki öncelikleri içinde en önemli görev. Bu amaçla, yerel yönetimlerin üretimi yönlendirmesi ve çiftçilerin verimliliklerini artırmaları için kilit teknolojileri yaygınlaştırması gerekir.

İkincisi, tahıl kalitesi iyileştirilmek zorunda ki, Çinli çiftçiler daha verimi bir biçimde daha iyi tahıl ve sığırlar yetiştirebilsinler. Ekilebilir toprakların miktarının korunması zorunludur çünkü tahıl üretimi garanti altına alınmalı.

Bunun yanı sıra, tarımı daha iyi desteklemek için bütün tedarik zincirini iyileştirmek için yeni sübvansiyonlar ve yeni teknolojilere gerek var.

Ülke mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşmışken, bir sonraki adım tam refahı daha kısa zamanda başarabilmek için kırsal kesimi daha iyi inşa etmektir. Bu yoksullukla mücadelenin başarılarını kararlı biçimde sağlamlaştırmak, genişletmek ve bu işi etkin biçimde kırsal alanları canlandırma çabaları ile bağlantılanmak zorundadır.

Kırsal kesimde yaşayanların geçim şartlarını iyileştirmek için, kısal bölgelerdeki yaşam ortamı iyileştirilmek zorundadır ki, kırsal kesimde yaşayanlar daha rahat bir hayat yaşayabilsinler. Kamu hizmetleri bir üst düzeye çıkarılmalı ve daha fazla kırsal altyapı inşa edilmelidir. Küçük kasabalar kırsal kesimde yaşayanlara hizmet eden bölgesel merkezler haline gelmelidir.

Özetle, yüzde 8,1’lik katma değer artışı tarımsal ve kırsal kesimdeki işler için iyi bir başlangıç oluşturuyor, ama bu ivmeye dayanmak ve tarım sektörünün gelişmesini daha da ileri götürmek gerekiyor.”

Temennimiz, bizim tarım alanlarının da ayağa kaldırılması, bol ve zengin ürünlerle refah seviyemizin artırılmasıdır. Çin başta olmak üzere diğer bazı ülkeler bunu başarabiliyorsa biz neden başaramayalım?

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz