İYİMSER OLMAK

-İNSANLAR, LİDERLER,BULAŞICI BİR İYİMSER
LİĞE SAHİP OLMALIDIR.-
Nevzat AKSOY
    Değerli okuyucularım,
Yıllarca yaşadığımız hayattan çok,birbirimize
karşı beslediğimiz duyguların olumlu olumsuz
çatışmaların denklemiyle bir ömrü heba ettik;
ve birbirimizi yıprattık.
      İyimserliğin eninde sonunda kaba ve kötü
düşüncelere sahip olan insanlara galip geldiği
dünyamız,ve hayatımızda vazgeçemiyeceğimiz
birer silahımız,sonuca ve mutluluğa yelken
açan bir önceliğimiz olması gerekir.
Çümkü hepimiz biliyor, ve idrak ediyoruz ki
kötülük dünyamıza,yaşantımıza, duygu ve dü-
şüncelerimize  yakışmıyor.Yakışmayan bir
duyguyu salt bir çıkara tasarruf etmek,dünya-
ya ve insanlara gözü kapalı olmak demektir.
İnsanlığa ve dünyaya iyimserlik tohumunu ek-
meden,hasadımızın bereketli duygu ve düşün-
celerini toplayamayız.Birbirimize karşı sorum-
luluklarımızın  bilincinde olan bireyler olarak,
iyimserlik ve güzel duygularımızı,bir güneş gi-
bi yayarak insanların kötü duygu ve düşünce-
lerine birer aşı olmalıyız.Dünyada kötülük ve
zalimlik olduğu müddetçe,gönüller ve sevinç-
ler hep yarım kalacak,var olan kıymet ve gü-
zellikler kötü düşünce ve duygular ikliminde
uğraşmaktan heba olup gidecektir.
    Madem ki biz dünyaya yaşamak için geldik,
bir gayemiz,bir sorumluluğumuz,ebedi haya-
tın sınavını verirken,birbirimize ve dünyaya,ne-
den artı düşünceler beslemek yerine eksi dü-
şünceleri tercih edelim.
     Dünyanın ve insan yaşamlarının bir nevi
makus talihini belirlemede etkin rol alan lider-
lerde iyimser bir tutum ve anlayışla,hizmet ve
adalette kararlı ve istikrarlı bir politika uygula-
yarak kötülüğün sosyal hayatımızdaki tesirini
azaltarak,olumlu düşüncelere meyillendirebilir.
Kısacası etki ve tepkinin bir sonucu olarak
yaşantılar,şekillenecek ne ekersen onu biçer-
sin atasözüyle belirttiği gibi yaşantımızın ve
sosyal duygu ve davranışlarımızın sermayesi
Bizimle şekillenecek,biz içimizde hangi duygu-
ları beslersek o duygulara hizmet etmekten
kendimizi alıkoyamıyacağız.
     Dünyamızın baharıda,cehennemide bizlerin
duygu ve düşüncelerimizin merkezinden geç-
mektedir.Neden kendi duygu ve düşünceleri-
mize iyimserlik startını vermeyelim.
 Saygı ve sevgilerimle