Siyaset itibar kaybediyor

-MUHALEFETİYLE, ANAMUHALEFETİYLE, İKTİDA-RIYLA SİYASETİN ROTASI EKSENDEN KAYMAMALI.-
Nevzat AKSOY
  Gün yok ki yarınlarımızın rotasını belirlemede
aydınlık ve çağdaş bir Türkiye’nin hedef ve a-
macına ulaşma ülküsü içinde yola çıkan, mille-
tinden temsil vekaletini alan, siyasi partilerin
gündem dışı, polemiklere girerek birikmiş Tür-
kiye sorunlarını sekteye uğratmasın.
     Siyaset bazen yönetilmekte olan tebaya
sanki hiç bir sorumluluk duygusu olmadan,he-
def ve  amacın, Türk devleti ve milletini genel
anlamda kucaklama ve sorun ve sıkıntıları çöz-
meden ziyade, kişisel bir menfaatler düellosu
algısını yaratmaktadır.Böyle bir siyasi atmos-
ferde geleceğe ve hedefe ulaşmada,gündemin
İç ve dış  sorunlarına yoğunlaşıp,zaman kaza-
nacağımıza, maaselef gittikçe sorunları birik-
tirip ve erteleyerek Türkiye irtifa kaybetmekte-
dir.
    Eskiden var olan sorunlarımızın,günümüzde
hayatımıza girip,yaşamlarımızı felç eden sal-
gınla beraber iyice zorlaşmıştır.İşte bu sıkıntı
ve zorlukların bir set gibi milletin önünde oldu-
ğu bir zamanda, hedefe kilitlenip milletin o-
muzlarına yüklenmiş ağır yükü hafifletmek en
büyük  arzu ve siyasi bir yükümlülük olmalıdır.
Gel gör ki bugünkü siyaset amacından ve iş-
levselliğinden uzaklaşmıştır desek umarım
yanılmış sayılmayız.
     Siyaset kurumu iç hesaplaşmalar, karşılıklı
kişisel çatışmalar, kişisel hak ve hürriyetlerine
saldırılar üçgenindeki kısır tartışmalarla vuku
bulduğu için, amaçtan ziyade araca hizmet
etmektedir.Tarih sahnesine de bakarak 1.bal-
kan savaşının kaybedilmesi, siyasi çekişmele-
rin yarattığı zafiyetle  kaybedilmiştir.Tarihte
buna benzer nice olayları düşündükçe bugün
hata yapma ve ülkeyi kaosa götürmenin önü
kapatılmalıdır.
      Kişisel çıkar ve menfaatlerın gölgesinde
siyaset kurumu vuku buldukça,amaç
ve hizmet ruhundan uzaklaşacak, ideallerle
birlikte gönüllerden de uzaklaşacak ve itibarını
kaybedecektir.İtibarını kaybeden bir siyaset de
yarınlara derman olamayacaktır.
   İstikrarlı yarınlar için ben değil,biz deme ülkü-
süyle hareket edip,hedef ve gayede bir olup
rotayı  siyasi polemiklere kurban etmeden ya-
rınlara var gücümüzle yelken açarak gücümü-
ze güç katmalıyız.
 Saygı ve sevgilerimle