VATAN, MİLLET VE BAYRAK SEVGİSİ

VATAN, MİLLET, VE BAYRAK,SEVGİSİ YARINLARIN İNŞASI  İÇİN AÇILAN BİR PENCEREDİR.-
Nevzat AKSOY
     Tarih  geçmişten günümüze,bir pencere,
bir köprü, bir ayna, vatan ve milletin  nasıl
bir sevgi hamurunun yoğrulmasıyla dünü
bugüne güvenle taşımış ve oluşmuşsa bu gün-
de yarınları sevgi ve vatanseverlik ruhuyla ge-
leceğe taşıyacaktır.
       Değerli insanlar, atalarımızın geçmişin o
zaman ki yaşam koşullarının verdiği savaşların,
yokluğun, binbir çile ve dertlerin dayattığı bir
yaşam mücadelesin sınavını vererek,sevgi
vatan ve milletin bağımsızlığını ilke edinerek
kendi kaderine seve seve boyun eğip, millet
olma şuurunu canlı tutabilmişse,biz  de bugün
bolluk ve eskiye kıyaslanmayacak  kadar bir
yaşam standartlarına sahip olmanın edasıyla
bu mirası daha da şaha kaldırabiliriz.
       Yeterki millet olma bilincimizi, birliğimizi,
kardeşlik ve vatanseverlik ülkümüzü kaybet-
meden  ecdatlarımızın  bizlere emanet ettiği
mirasa sahiplenerek,onlara minnettarlığımızı
yerine getirebiliriz.Yurdumuzun her karış top-
rağında  aziz şehitlerimizin kanı dökülüp,bedel
ödenerek inşa edilen bu kutlu vatan bizlerin
sevgi ve iman gücümüzle sonsuza dek koru-
nup kollanacaktır.
    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.Sö-
zünün anlamı,canını vatan için feda eden şe-
hitlerimizin, kanlarıyla  bayrağımıza renk ver-
si, üzerinde yaşadığımız bu topraklar  uğruna
canlarını feda ederek, bu güzel topraklarımızın
vatanımız olmasıdır.
    İşte geçmişten günümüze bir mukayese
edip bir hafızalarımızı yoklarsak,bu gün aramı-
za nifak tohumu sokmak isteyen şer odaklara
hiçbir zaman pirim vermeyecek  bu ülkenin
değerlerinin ve bağımsızlığının korunmasında-
ki birer bekçileri olmalıyız.
    Dosta güven, düşmana korku salan bir
duruşumuzla her zaman
  Vatanımız bir
   Toprağımız bir
   Bayrağımız bir
   Dinimiz bir
   Tek millet ve tek bayrak olarak şanlı  tarihi-
mizi yarınlara gururla ve şerefle taşımanın
hep birlikte bahtiyarlık ve onurunu yaşıyoruz.
  Saygı ve sevgilerimle