VATAN SEVGİSİ KUTSAL GÖREVDİR

SİYASİ ANLAYIŞ BİR TERCİHTİR, VATANA,DEV
LETE, VE MİLLETE BAĞLILIKTA VAZGEÇİL-
MEZ BİR KUTSAL GÖREVDİR.-
      Değerli okuyucularımız herkese dua ve se-
lamla yazıma başlamak istiyorum.
Vatan kutsaldır.Tarih vatana ihanet edenleri hiç
bir zaman affetmediği gibi, vatanda kendi için-
de bölücülük,hainlik,münafıklık,devletine ve
milletine sadakati bir şiyar olarak görmeyenleri
asla kabul etmemiştir, ve etmeyecektir.
   Tabiki demokratik ve sosyal bir devletin, ka-
nunları milleti için vardır.Bireyler bu demokra-
tik haklar çerçevesinde, parti kurabilir,düşünce
ve ideolojisini gerçekleştirme yolunda adımlar
atabilir.Devlet ve kanunlar milletinin önünü
tıkayamayan, milletin menfaati için sürekli ile-
riye doğru milletine yol açmaktadır.
     Siyasi tercihte hür bir iradeye sahip olan kitleler
ve partiler,kendi kaderlerini bir nevi ken-
dileri tayin eder.Yani devlet ve yasalarımız bu
siyasi oluşumlara, anayasamıza aykırılık teşkil
etmeyen bir nizamda yoluna ve hizmetine de-
vam edebilme imkanını verebilmektedir.Taki
siyasi oluşumlar ve arkasındaki kitleler,vatana
ve millete hizmetten çok, bölücülük ve vatana
ihanet seneryolarıyla bir girişime kürek çektik-
leri için bir nevi kendi pimlerini de çekmiş olur-
lar.Ve asıl olan devlete ve millete haksız olan
polemiklerle gündem  meşgul edilerek çatış-
ma ortamı yaratılmaktadır.Tabiki bu bölücülük,
ve kargaşaya mahal vermeye hiçbir zaman
prim vermeyen devletimiz,bunları bertaraf et-
mek için elinden gelen gayreti gösterecektir.
   Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir mi-
letin hakim olarak üzerinde yaşadığı, gerekirse
uğruna canını vereceği toprak.Bir kimsenin
yerleştiği yerede vatan denir.Tasada ve kı-
vançta yıllarca bu milletin bir arada birlik ve
beraberlik içinde,barındıran bu vatan, düşünen
ve idrak edebilen her bir bireyimiz için vazge-
çilmez bir unsur olmalıdır.
   Tarihten günümüze vatana ve millete içten
ve dıştan yapılan, entrika ve hainlikler bağım-
sız bir vatana sahip olabilme kararlılığını dur-
duramamış, bundan sonrada milletin iman ve
bağlılığı  gücüyle ile yoluna devam edecektir.
Peki şimdi bir vatansever olarak dost kılıklı o-
lupta düşman ve şer güçlerin ekmeğine yağ
süren bazı güruh guruplara sesleniyorum:
-Allahtan ve Peygamberden hiç mi korkmuyor-
sunuz.?
-Bu güzelim vatanın bağrında büyüyüp, ve hiz-
metinden ve nimetlerinden yararlanma min-
netinden hiç mi utanmıyorsunuz.?
-Devletinize ve milletinize verdiğiniz zarardan;
düşmana verdiğiniz sevinçten hiç mi vicdanı-
nız  rahatsız olmuyor.?
Biz insanları yaradandan ötürü seviyoruz ve
kucaklıyoruz.Kalbi ve vicdanı Allah ve vatan
için çarpan 84 milyon insanımızı minnetle se-
lamlıyoruz.
     Bu vatan  bizlere kardeşçe  ve sevgiyle ku-
cak  açıp, yıllarca bir arada barış içinde yaşa-
mayı murad etmişse,bizlerde şan ve şerefle
bu ülkeye ve devlete sadık kalarak minnettar-
lığımızı yerine getirmenin hep birlikte onurunu
yaşamalıyız.
Sevgi ve saygılarımla