BİLGİ CEHALETİ KALDIRIR

-BİLGİ CEHALETİ KALDIRIR;İNSAN SEVGİSİ VE
YARDIMLAŞMA  DA  İNSAN  HAYATINI KUR-
TARIR.-
NEVZAT AKSOY
  Değerli okuyucularımız,yaşamak sadece 
soluk alıp vermekten ibaret olmadığını, yaşa-
ma ve hayata bir gözle değil,bin değişik gözle
bakabilen,hayatın ve yaşamın gaye ve sorum-
luluğunu bilen,soran ve sorgulayabilen gönül
köprüsü  kurarak insanlara hizmet edebilme
erdemine sahip olabilmeyi gerektirir.
      Güneş dünyamızı nasıl ısı ve ışık saçıp, göl-
ge yerlerin de aydınlanmasını sağlıyorsa;bilgi-
de bir ışık gibidir.Sızacak bir yer bulur ve içeri
girer.Karanlık olan insan yaşamlarını güneşe
çevirir.İmkansızlık ve yokluğun cirit attığı dün-
yamızı,içimizdeki insan sevgisini besleyerek,
insan yaşamlarındaki karabulutları
dağıtarak insan hayatlarını karanlıktan aydın-
lık yarınlara taşıma umudunu aşılayabiliriz.
    İnsanlardaki insan sevgisi  yaşamsal hayat-
larda yaşanan imkansızlık  ve acının çığlıklarına
birer can simidi olarak imdada yetişir,insanlar
arasında bir köprü kurar.Bilgi ve yardımlaşma
insan hayatlarında sonuç olarak bir paralellik
gösterir.Toplumsal hayatta çağlardan günümü-
ze hep bilgiye  ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyul
muş,ülke ve medeniyetlerin yükselmesi ve
gerilemesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
     Bilinçli, bilgili,yardımsever bir nesil yetiştir-
mek bugünlerden geçmektedir.Dünyamızın
yarınlarının teminatı olan gençlerimizi,iyi bir
bilgi donanımıyla yetiştirmek,ahlak,sorum-
luluk, ve yardımlaşma bilincini aşılayarak den-
geli ve sorumluluk sahibi bir insanlığa sahip
olabiliriz.
    Unutulmamalıdır ki dünya ve insanlık bilgiy-
le aydınlanacak,aydınlandıkça da cehalet ve
karanlıkları bitirecek.Yarınlara güvenle bakabil-
menin önü insanlara açılacaktır.
      Bilgi,insan sevgisi ve yardımlaşmanın ha-
kim olduğu dünyamızda, kötülük ve cehalete
karşı kalkan görevi görecek,merhamet ve so-
rumluluk duygusu bilinci hakim olarak imdat
bekleyen  çığlıklara birer kurtarıcı,insan sevgisi
de taş olan kalplere,sevgiyi aşılayarak merha-
met kapılarını insanlara açacaktır.
 Saygı ve sevgilerimle
NEVZAT AKSOY
l

iOS için myMail tarafından gönderildi

harbi_adam_13@hotmail.com

27 Haziran Paz 14:00 (6 gün önce)

Alıcı: ben

iOS için myMail tarafından gönderildi

——– Yönlendirilen ileti ——–
Kimden: <harbi_adam_13@hotmail.com>
Kime: eyoldar <eyoldar@gmail.com>
Tarih 27 Haziran 2021 Pazar 14:00 +0300
Konu: Makale