-HİÇ ZAMAN TERSİNE DÖNER Mİ?-

-HİÇ ZAMAN TERSİNE DÖNER Mİ?-
Nevzat AKSOY
      Değerli okuyucularım
Zaman her zaman olduğu gibi yıl içerİsinde ya-
şanmış olduğu, tatlı ve acı anıları, mevsimle
birlikte, yazı, kışı, ilkbahar, ve sonbaharı, ve
bugün yaşadığımız, bayramı ve daha nice ya-
şadığımız dünyada ve ülkemizde zuhur eden
olay ve hadiseleri, geri gelmeyecek şekilde
dünyanın geçen çarkı felekin mazi sandığına
gömdü.
         Yaşanan güzellik, ve tatsızlıklar sadece
yaşanan dönemin ikliminde kaldı.Bize sadece
o anların bir hayali, ve maziden günümüze bir
ah ne güzeldi o anlar, ve keşke olmasaydı bu
yapılan hata ve pişmanlıklardan başka dilimize
pelesenk olmuş klasik sorular, gönül ve kalp-
lerimizde acı ve tatlı anların silinmeyeceği bir
mazi bıraktı.Bizde o yaşanmış hatıraların tat
 ve lezzetlerini, acı ve hüsranlarının bir kopya-
sını bıraktı.Tadı ve hüsranı geçen zamanın tar-
lalarına ekerek, alınan hasadın bereket ve bol-
luğunu, kıtlık ve zararını harmanlayarak bize
alınması gereken bir ders ve sadece düşleri-
mizde canlı olan bir hatıra defteri bıraktı.
      O hatıra defteri ki sadece o defter açıldı-
ğında canlanan, defter kapandığında cansız
dünyasına geri dönen bir hayat sadece. .Gerçe-
ği geçen zamanın; mazisi bize ait bir dünya
nostaljisi bıraktı.Ağızdan çıkan bir sözün bir
yay gibi olduğunu, ağızdan çıktı mı geri gelme-
yeceğini, Daha dün aramızda olupta, bu gün
aramızda olmayan, dost ve sevdiklerimizi, öz-
lemle anmayı daha yeni veda ettiğimiz Rama-
zanı şerif (Oruç ayını) ve bunun gibi nice ya-
şanmış  hayatlarımızı bizden aldı ve sadece zi-
hinlerimizde ve gönüllerimizde silinmez izler
bıraktı.
       Evet değerli okuyucularımız zaman sürek-
li bizden ve hayatlarımızdan bir şey aldı ve gö-
türdü.Fakat bize yarınlarımıza ışık ve pusula o-
lacak bir sanal dünya mazisi bıraktı.Bu yaşan-
mış maziye daldıkça, attığımız adımlar, ve ata-
cağımız adımlarda bir ayna, beş duyu organla-
rımızla yaşadığımız, ve şahit olduğumuz tatlı
ve tatsız olay ve badirelerde ilaç gibi  gelebilecek
bir reçete bıraktı.
       Zaman unutturmaz, uyuşturur. …
Zaman sana uymazsa sen zamana uy. …
En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. …
Vasiyetimdir her şeyi zamana bırakıyorum. …
Zaman sizi harcamadan siz zamanı
harcayın… …
Zaman öldürmek en pahalı harcamadır. ( …
Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu
gösterir.
Hayat çok zalim bir öğretmendir önce sınav
yapar sonra dersi verir.
Attığımız her adım ve yapacağımız her olumlu
ve olumsuz davranışlar, devam eden hayatları-
 mızda da bir öykü, bu öykünün değerini veren
geçen  bir zaman, bu geçen zamanla yad etti-
ğimiz, ve kendimizi bulduğumuz  bu öykünün
sanal dünyamızda işlemiş bir rüyası.Ve bu rüya
ile  hep bir birlikte  bir uyanışın sınavındayız.
Saygı ve Sevgilerimle.
Nevzat AKSOY