“Güzel gören güzel düşünür”

-HAYAT,İNSANIN CESARETİ VE İNANCI
ORANINDA DARALIR YADA GENİŞLER.?-
Nevzat AKSOY
—————–
   Değerli okuyucularımız,
  Ne güzel bir duygudur,dünyaya ve yarınla-
ra sevgi ve umut tohumları atmak,karanlıkları,
aydınlığa,imkansızlıkları gerçekleşebilecek
bir beklentiye, cesaret ve inancı insanların
ruhuna aşılamayı bir ideal olarak gören insan-
lara.
     Değerli  okuyucularımız, zamanın ve günün
şartlarının, dünya ve insanların yaşamsal ha-
yatlarına neler katıp; neler götüreceğini
bilemeyiz.Fakat umut ve düşsel dünyamızdaki
tasavvur ettiğimiz beklentilerimizi cesaret ve
inanç gölgesinde canlı tutarak hayat yaşantı-
mızı sığınılacak bir güvenli limanlara çevirebi-
riz.
Birbirimizden mesul ve sorumlu olduğumuz
yaşamsal bir dünyada insanlara destek ve u-
mutta karamsar bir anlayıştan uzak durmalıyız.
Karamsarlık, umutsuzluk, inançsızlık,cesaret-
sizlik ruhuyla bezenmiş gönül ve düşünceleri,
dağıtarak,rengini düşsel dünyadan alan hayat-
ları yarınlara umutla ve güvenle bakabilen bir
bir zenginliğe  çevirebilmeyi başarabiliriz.
  “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen,
hayatından lezzet alır”sözünü yaşamsal hayat-
lara nasıl bir ayna görevi görüyorsa,insanların
hayata tutunma ve umut dünyasının sınırlarını
doruğa çıkmasında vesile olabiliriz.
   Cesaret, korkunun veya ayvazlığın bizi felç
ettiği zamanlarda önümüze yeni yollar serer.
Bazen konuşmak, bazen yazmak, bazende
İnanmak cesaret ister.Zihnin alışageldiği raha-
tı terk ederek yeni sorular sormaya, başlaması
ancak cesaret ile mümkündür.
Alışageldiğimiz düşünme kalıpları terk ederek,
dünyayı daha geniş görebileceğimiz yeni ufuk-
lar aramak.Zihinsel olarak yeniliklere açık ol-
mak, tanıdık olmadığımız düşünce biçimleri
edinmemizi veya en azından bunları keşfetme-
mizi gerektirir.Önyargılara hapsolmak yerine,
dünyaya farklı bakış açılarından bakabilmek.
   Cesaret ve inançta bir aselet olmalıdır.O asa-
let sadece asıl kişinin değil,etrafındaki insan-
larında hayatlarını değiştirir.Ahlaki ve toplum-
sal cesaret,haksızlık,zorbalık veya sahtekarlık
karşısında kendi güvenliğimizi riske atar belki
ama yanlış giden bir şeyleride düzeltir.Kötü-
lüğü durdurur,iyiliği hakim kılar.Kötülük kar-
şısında herkes dilsiz kalırsa iyilik mümkün  ola-
maz.
  Cesaret ve inanç hayatın bir teyidi,ifade ediliş
biçimidir.Cesaret ve inancın olduğu yerde esa-
ret olmaz.İnsan içindeki duygular bir denizdeki
dalgalar gibidir.İnsan yeter ki cesaret ve inan-
cını kaybetmediği sürece bu dalgalarda kendi-
si gönlünce  yaşam dünyasındaki sınırlarını ge-
nişletip daraltabilir.
   Saygı  ve sevgilerimle.
Nevzat AKSOY