SALGIN DÖNEMİNDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

SALGIN DÖNEMİNDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında
Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il millî eğitim müdürlüklerine
gönderildi.
Haber:Hayati Akbaş
ARTVİN-Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında
Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il millî eğitim müdürlüklerine
gönderildi.
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek "Kovid-19
Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ni hazırladı.

İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde öğretmenler, eğitim
personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının
yapılmış olması önerildi.

Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış
öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek.

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış
olmaları önerilecek.

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması hâlinde
kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık
kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve
okullara gerekli bildirim yapılacak.

Seminer haftasında öğretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını
içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu
programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile
gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için
istisna olabilecek.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.

Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek
maske bulunması sağlanacak.
Maske takamayan öğrencilerin, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle
(doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) maske takamayan çocukların da mümkün
ise yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu
kullanılması önerilecek.

Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine
girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin ders arasında
maskelerini değiştirmeleri önerilecek.

Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da
dâhil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak.

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün
olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Diğer görevliler; Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma
durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak.

Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılacak.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dâhil
olmak üzere okula girişlerine izin verilmeyecek. Okula girişin zorunlu olduğu
durumlarda ziyaretçilerin HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin
olunacak ve en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

Sınıfların havalandırılması
Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi
risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve
doğal havalandırma sağlanacak.

Teneffüslerde mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları,
sınıf pencerelerinin ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en
az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacak.

Okulun ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya
mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için; havalandırma
mümkünse tamamen temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak.

Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılacak.

Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal
havalandırma tercih edilecek.

Mesafe kurallarının uygulanması
Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların
kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve
öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe
olmasına özen gösterilecek.

Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza
indirecek şekilde planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa
ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini
en aza indirecek şekilde planlanacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak
şekilde yapılandırılacak.

Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci
sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme
yapılacak.

Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani
yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli
tedbirler alınacak.

Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek
sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az
2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.

Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün
olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Yemeklerin mümkünse sınıf dışında, açık
alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda yenilmesi
sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40
dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve
sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el
antiseptikleri konulacak.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri
için "Bilgilendirme Formu" verilecek.