Biraz da Milleti düşünelim

—KORONA GELİP GEÇER,HAZİNE GARANTLİ
RANTLARIN MİLLETE VERDİĞİ  ZARARLARIN
ACISI GEÇMEZ—
      Nevzat AKSOY
 Değerli okuyucularımız
Vicdan doğru ve yanlışı ayırmada önemli bir
etkendir.Bizlerde vatanına, milletine, devletine,
bayrağına bağlı bireyler olarak hakikaten, doğ-
ruya doğru; yanlışa yanlış deme erdemine sa-
hip olmalıyız.Devletini çıkarsız seven her bir
birey kendi vicdanının öğrencisidir.Menfaat ve
rantla nemalananlar ise nefsinin birer esiridir.
       Gerçek vatanseverlik, vatan ve milletinin
bekası için, göz göregöre, yanlış bir rayda olan
devlet ekonomi politikası, genele hizmet et-
mesi gerekirken, kişiye ve kişilere rant sağla-
yarak milleti bu pandemili zor günlerde göz
boyama taktikleri yaparak millet nezdinde vic-
danlarda iyi bir izlenim bırakmamıştır.
       Kendini  bu vatanın bölünmez bir parçası
gören her bir birey, devletin gereksiz israf ve
savurganlığı ve hazine garantili projelere imza
atıp, kamuya ve millete bindirdiği yükü gör-
mezlikten gelemez.Çünkü bu ülkede hepimizin
kaynakları doğru kullanması gerekir.İşsiz, fakir,
zorda olan Esnaf ve Sanatkar kıvranırken, dev-
letin eli bu vatanın gerçek sahiplerine yani mil-
lete, hiçbir çıkar gütmeden hizmet
etmesi gerekir.
        Ama maalesef, bizim milletimiz işsizlikten
ve çaresizlik içinde kıvranırken ,
devlet ona bir iş vermeye kıyamaz.Ama yan-
daş müteahhitlere milyar dolarlık hazine ga-
rantili destekli ihaleler verip rant sağlamayı bi-
lir.Bu pandemi süreci içinde kendi milletinin
yaralarına merhem olamazken, 50 -60 yabancı
dış ülkeye yardım göndermeyi iyi bilir.
         İşte tamamı hazine garantili projeler olan
yapılmış ve yapılacak tüm bu yolların, kamuya
ve Türk milletinin geleceğine verdiği zararlar,
milyar dolarlarla ifade edilen aşağıda belirte-
ceğim verilere baktığınızda, devletin ranta ve
israfa ne kadar bonkör, zorda kıvranan milleti-
ne de ne kadar uzak olduğuna bir kez daha
şahit olacaksınız.
       AVRASYA TÜNELİ
Maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar 25 yıl bo-
yunca araç geçsede geçmesede, günlük 68
bin araç garantisi almış durumda.Şirket 25 yı-
lın sonunda 3 milyar 102 milyon 500 bin dolar
kazanacak.İki aydır faaliyette olan tünelden
günde yanlızca 20 bin araç geçiyor.Geriye ka-
lan 48 bin aracın bedeli ise hazineden tahsil
ediliyor.
      OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Projenin maliyeti 2 milyar 355 milyon dolar.
Konsorsiyumda araç geçsin geçmesin, 22 yılın
sonunda 10 milyon dolar karla projeyi bitirecek
848 milyon dolar kazanacak.
       ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Projenin maliyeti 10 milyar 354 milyon 576 bin
202 lira
16 yıl, 2 ay, 12 günlüğe verilen köprünün 2023
e yetiştirilmesi planlanıyor.15 EURO+KDV olan
köprü için kaç araç garantisi verildiği henüz bi-
linmiyor.Ancak bayramlarda günlük geçiş 16
binlere ulaşan köprüden, kaba bir hesapla her
gün 20 bin aracın geçmesi durumunda şirket
yatırdığı parayı alabiliyor.
      3. KÖPRÜ
Projenin maliyeti 3 milyar dolar.Mal edilen çev-
re yolu ve köprü 10 milyar dolar geri dönecek.
10 yıl, 2 ay, 20 gün boyunca şirket tarafından
işletilecek olan köprünün, araç garantisi ise
günlük 135 bin.Kamyonlar bu köprüyü kullan-
mak zorunda olduğu için, hedefi yakalaması
mümkün görülmüyor.
       Değerli okuyucularımız hangi vicdan bu
kaynakların heba edilmesine razı gelebilir.
Haydi devletim bunca bu köprü ve yollara ga-
ranti destekli kefil olup, kamuyu ve milleti za-
rara koyacağınıza, işini ve aşını kaybetmiş va-
tandaşlarımıza, Esnaf ve Sanatkarlarımıza, aş,
ve işe niye hazine garantisi vaad etmiyorsunuz?
Devlet sadece zor günlerin babası olmaması
lazım.Her zaman milletinin yanında olması la-
zım.
      Dertler ve sorunlar ne kadar büyük olursa
olsun mutlaka dertleri ve sorunları çözebilecek
birileri vardır.Yeterki dertlenmede ferman çıka-
ranlarla, derman arayanları birbirinden ayrıt et-
mek gerekir.Şimdiye kadar,
kaynaklar ranta, israfa, saraya, kişisel itibara,
savurganlığa heba edildi.Şimdi milleti ayağa
kaldırma zamanı.Bahane yok, Kanal İstanbula
kaynak bulmaya çare varsa; Bir enkaz olarak
kalkmaya çalışan milletine hay hay olması la-
zım.
Saygı ve sevgilerimle