DOĞA NIN İNTİKAMI ACI OLUYOR

-SORGULANMASI GEREKEN YILLAR-
Yazan:Nevzat AKSOY
    Değerli okuyucularımız,
2021 ‘e  geçen yılın her ne kadarda hafızaları-
mızda derin izler bırakan, dünyada ve ülke-
mizde bıraktığı sorun ve enkazların kolay kolay
bitmeyeceği bir kanaat oluşsada, genede her
zaman yeni bir yılın başlangıç arafesindeki u-
mut ve beklentilerimizin canlı ve hedefe ulaş-
ma bakımından inancımız devam etmektedir.
    Kabus  gibi geçen 2020’de yaşananlar uzun
yıllar unutulmayacak gibi. Tüm dünyayı etkisi
altına alan ölümcül salgın koronavirüs 2020’ye
resmen damga vurdu. Pandeminin peşinden
depremler, seller, yangınlar, çığ düşmeleri peş
peşe geldi. 24 Ocak’ta Elazığ’da, 14
Haziran’da Bingöl’de ve 30 Ekim’de İzmir’de
üç büyük deprem yaşandı. Şubat ayında
Van’da yaşanan çığ faciasında 42 kişi hayatını
kaybetti. ABD seçimleri yıl boyunca tartışıldı,
tarihi seçimi Biden kazandı.
      Her ne kadarda 2020 ‘yi geride bırakıp, ye-
ni yıla merhaba dediysekte, yaşanan ve günü-
müze sirayet eden olay ve sıkıntıların derin iz-
leri yaşantımız, ve hayatlarımızda devam et-
mektedir.Güçlü ol-
mamız lazım.Geçen yıllar ve yaşanan olaylar
sadece hafızalarımıza hitap etmemeli, yaşan-
tımız ve toplumsal hayatlarımızda da kendimi-
zi doğruları bulma adına bir ders ve sorgu-
lama anlayışına sevk etmesi gerekmektedir.
        Yıllarca devirdiğimiz  nice yıllarımızı, ya-
şamlarımızda şahit ve bire bir maruz kaldığı-
 mız, yaşanan olay ve badireleri, yeni bir yıla
girerken, unuttuğumuz, ve kendimize bir ders
çıkartmadığımız için, sorun ve sıkıntılarımızı
azaltamadık.Halbuki her bir geride bıraktığımız
yıllardaki acı ve tatlı yaşanan olaylar serüveni,
geleceğe bir ayna görevi görmektedir.
Bu konuda Atatürk’ün çok önemli sözleri
vardır. “Geçmişini bilmeyen geleceğine yön
veremez.
        Dünyadan, doğadan, yaşanan toplumsal
hayatlardan bağımsız olmayan insanoğlu, etki
ve tepki sonucu yaşananların bedelini yaşıyor.
Çevreye ve doğaya duyarsız olan, ülkeler ve
milletler, verdiği bilinçsiz tahribatlar, iklimde
değişimlere; bir zamanların toplumsal hayatın
senedi olan doğru sözün yerini bugün maddi-
yat ve çıkar aldığı için düzenler  ve dünya bo-
zuldu.
      Bu yılların birbirini devirdiği, olay ve musi-
betlerin sirayet ettiği takvim döngüsü, halen
devam ediyor.2021 yılında da geçen senenin
yürekleri dağlayan, gerek pandemiden, gerek-
se doğal afetlerden insanlık gözünü açamadı.
Adeta birbirini devir daim eden yıllar, doğa ile
birlikte sanki güçbirliği kurmuşcasına  göre, in-
sanoğluna, geçen zamanın değerini, doğaya
ve bu ekosistemdeki dengeye verdiği aşırı tah-
ribatların sanki bedelini ödetiyor.Gafletteki in-
sanlık, musibetlerin devir takviminin devam et-
tiği bu alemde bakalım ne zaman uyanacak, ve
bir sorgu imtihanıyla kendisini sorgulayacak.