Bize ne oldu?

—    ÇIKAR VE MENFAAT BİZİ BİZDEN  ALDI—
 Nevzat AKSOY
      Değerli okuyucularımız,
İnsanoğlu ne gariptir ki gerçek nefes alıp ver-
diğimiz, havasını soluduğumuz dünyayı, sahte
ilişkiler, sahte duygular, sahte siyaset, sahte
akrabalık ve dostluklar, kısacası sosyal yaşa-
mın işsevselliğini kuşatan yaşantımızı rehin al-
dı.Daha doğrusu günümüzün bir modası hali-
ne geldi.
        Tertemiz olan dünyamızı, bize ve özümü-
ze yakışmayan hal ve hareket ve duygularımı-
zın amaç dışı hurafeleriyle maalesef kirlettik.
Tabiki sahte İlişkiler üzerine bina edilmiş bir
toplum, ve insanlıktan ne beklenebilir.Biz, biz
olmadığımız için bugün bu yaşanan musibetle-
re mahruz kaldık.
       Zaman  nasıl ki hayatlarımızdan çaldıysa,
meğer bizlerde birbirimizin hayat yaşantıların-
dan çalan bir toplum, bir millet haline geldik.
Birbirimize selam verdik, hal hatır sorduk, tica-
ret yaptık, ailemiz, kardeşliğimiz, saf bir  niyet-
ten ziyade, nemalanma,  bir beklenti ve men-
faatler üzerine kurulu bir düzeyde vuku buldu.
    Öyle bir hale geldik ki, çıkarlarımız ve istek-
lerimiz, bizi ahlak ve değerlerimizden uzaklaş-
tırdı.Yeri geldi doğruya yanlış; yanlışa doğru,
iyiye kötü, kötüye iyi, gören gözlerimize, işiten
kulaklarımıza yalancı birer şahitler olduk.İdra-
kına varamadık, sorgulayamadık, ah aldık,
başkalarının günahına girdik.
      Kimisi bir ekmek bulamazken, kimisi varlık
içinde yüzerken, açı hor gördük.Sermaye ba-
ronlarının  ayıp ve günahlarını  sırf çıkar ve
menfaatlerimiz için örtük.Dünya hırsı ve men-
faat sevdası insanlığı boğazına kadar günaha,
dünya ve toplumları deformasyon ve bir gaf-
let sarmalında yönünü ve yolunu bulamayan
bir mezraya çekti.
      Evet değerli okuyucularımız, maalesef ateş
düştüğü yeri yakar.Hayat, yaşamak, hakkı hak-
kına vermek, saf bir niyete hizmet etmek, çıkar
ve menfaate teslim olmayan insan ve insanlığa
yakışır.Maalesef bize emanet olan bu canımızı,
gerçeğe ve insanlığa hizmet yolunda harcıya-
cağımıza, menfaate ve çıkara harcadık.
Buda bizi bizden aldı, sahte emellerle gerçek
kimliğimizi, bize kaybettirdi.
Saygı ve sevgilerimle