Kadına şiddet insanlık suçudur

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI KADIN

Yahya Aksoy

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Eşsiz önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi: “…Kadınlarımız daha çok aydın,daha çok feyizli,daha çok
bilgili olmağa mecburdurlar.”
“Elbet sefil olursa kadın ,alçalır beşer.” Tevfik Fikret
Büyük eğitimci İbrahim Alâettin Gövsa’nın bir şiirinde şöyle demekte: “…İnsanlığın hamurunu kadın eli
yoğuruyor ve kadınlar, istibâli doğuruyor.”
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlarımızın sorunlarının
paylaşıldığı, maruz kaldıkları kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm
dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür.
BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan
etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya
dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş,
Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp
dövülerek vahşice öldürüldüler.
8 Mart “Dünya kadınlar Günü-Çalışan Kadınlar Günü” ve 25 kasımlar, kadınları anlama,anlatma ve
sorunlarını çözme günüdür. Her geçen gün sorunları artan kadınlar ve çocuklar
olmaktadır.Türkiye’de ve Dünya’da en çok dayanışması gerekenler kadınlardır. Kendi sorunlarını
kendileri çözmeliler.
Yıllık ölüm sayılarının 500’ü bulduğu ,kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile ilgili olarak
platformların kurulduğu ve projelerin uygulandığı, cezaların caydırıcı olmadığı bir ortamda
yaşamaktayız. Sivil toplum örgütleri, siyasi kuruluşlar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar başta
olmak üzere tüm insanlık bu konuda üzerine düşenleri yapmada geç kalmaktadır.Dünya Kadınlar
Günü 100 yılı aşkın süredir var. Her yıl gündem farklı..
1975’te Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü’nü kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye
başladı. 1996’da belirlenen ilk tema ‘Geçmişi kutlamak, geleceği planlamak’ şeklindeydi. Bu yılın
temasıysa “Çalışma hayatını değiştiren kadınlar: 2030’a kadar eşitlik”.
BM verilerine göre çalışma yaşındaki kadınların sadece yarısı işgücüne katılıyor.
Yurt genelinde bir gün değil her gün gündemde tutularak, toplumsal farkındalık ve bilinç
yaratılmalıdır. Kadınların sorunlarla karşılaşması ve anılması bir insanlık ayıbıdır.