ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ MUTLULUĞU

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ MUTLULUĞU

YAHYA AKSOY

“Efendiler,milletimizin amacı, milletimizin ülküsü, bütün
dünyada tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır…
Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamak
için şarttır,

” ATATÜRK

İlk karnenin heyecanı ve mutluluğu basın ve yayın
organları ile topluma yansıdı. Duygular gök sevinç oldu.

“Birinci sınıf öğretmeni olmak bir tohumu
toprağa atmak gibidir,ya büyük ağaç olur ya
çürür yok olur. Birinci sınıf öğretmeni olmak
karşılıksız nedensiz sevilmektir.Baharda açan
çiçekler gibi teker teker okumaya geçtikleri
zaman duyulan gururdur. İlk karne günününde
onlara verilen hediyelerle sevgiyi elle tutulur
hale getirmektir. Anlatılmaz yaşanır olandır…”
Deniz Saykal/75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Öğretmeni –Kocaeli-İzmit
Birinci sınıf öğretmeni Deniz Saykal,bütün
öğretmen ve öğrencilerin duygularına tercüman
olarak “ilk karnem ilk heyecan” mesajı ve
yükseklere uçan balonlar eşliğinde
öğrencilerine verdiği hediye paketleri resimleri
ile duygu ve düşüncelerini okuyucularla
paylaşmakta. Onun şahsında tüm öğretmen ve

öğrencileri sevgi ve başarı dileklerimle
selamlıyorum.
Yazarlar, düşünürler, şairler,veliler ve
öğrencilerde selamlamaktalar:
“Bir çocuk,bir öğretmen,bir kitap ve bir kalem
dünyayı değiştirebilir.” Malala Yusuf Yusufzay
“Candan açtık cehle karşı bir savaş
yurdum her bucağın şanla dolsun
Ey bu yolda and içen genç arkadaş
Öğren öğret hakkı hakka gürle coş
Durma durma koş.
Şanlı Yurdum seni yüceltmeye andlar olsun.”

Cevat Memduh ALTAR

Öğretmenim
“Her gün her saat durmaz, sunarsın farklı bilgi
/Kaderimin yolunu , çizersin öğretmenim.
Karanlığın içinde”Bir elinde tebeşir, diğer elinde
silgi /Hep yetişmemiz için, yazarsın öğretmenim,
çiçeklerine, gözü gibi bakan sensin/Meşale yakan
sensin.
Minicik beyinlere ilimle akan sensin/ Cehaleti bilginle
ezersin öğretmenim.” Asiye Alev Akboğa

Minicik beyinlere, ilimle akan sensin/Cehâleti
bilginle , ezersin öğretmenim. “A.A.Akboğa
Bir ülkenin en büyük zenginliği eğitimli insan
gücüdür.”Hayat bir yol ise, eğitim bu yolda
kazanımların tümüdür” Prof,Güvenç
“…Ne zaman milletimin bireylerinden birkaçının
yüzüne baksam, oradan ruh ve vicdanıma
gelen ışık, benim için en değerli bir ilham ve
verim kaynağı oluyor…” 1923
” Bizim kuvvetimiz,milletin güven ve itimadıdır”
diyen Büyük önder Atatürk “Ben ve benimle
beraber olanlar, hedefimizin
yüceliğine,yolumuzun doğruluğuna eminiz”
sözleriyle, kararlılığını ve hedeflerini
vurgulamıştır. 1925
“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam
ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim
ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan
sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi
olacaksınız.” 1924
“Aç kapıyı,bekle bizi/Hep beraber gelen biz/Kol
kolayız el eleyiz/Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz/Soru biziz, cevap
biziz/Merak edip araştıran/Dünyalar keşfedeniz
Oyun biziz, müzik biziz/Koşan biziz, duran

biziz/Yürekteki rengi bulup
Hep yeniden resmederiz/Tohum biziz,toprak
biziz/Güneş biziz, yağmur biziz
Her gün biraz daha büyüyorken/Çiçeklenip
açan biziz/Yarınlarsa hep baktığın
Bir umutsa aradığın/O da biziz, o da biziz.”
Nil Karaibrahimgil
“Umut biziz ve gelecek biziz” diyen
çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve
eğitimle yüceltmeliyiz. Geleceğimizi gençler
şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri
üretme yarışmasına girmeliler.Nobel ödülü alan
Aziz Sancar yolunu izlemeliler.