İnsanlık öldü mü ?

-İNSANLIK DEFORMASYONA UĞRAMANIN
BEDELİNİ ÖDÜYOR.-
Nevzat AKSOY
     Değerli okuyucularımız,
İnsanlık gözünü dünyaya ilk açışından, günü-
müze kadar geçen, her evresinde zaman ve
mekan içerisinde cenabı Allahın insanlara ahi-
ret yolculuğundaki sınavın zamanla sınırlı bir
bir yaşamın adeta bir öyküsünü yaşıyoruz.
     Her bir öykünün, mutlu ve mutsuz bir sonu
olduğu gibi, insanlığında her ne kadar uzun
gözükse de, maalesef her bir saniyesinde bi-
le her gün biraz daha bizleri ebedi hayatın son
durağına yaklaştırmaktadır..Adeta sınavın baş-
lama düdüğüyle, temiz bir yaşam sayfası, ve
bu yaşam serüveninde ebedi imtihanın şekil-
lenmesindeki bizim vereceğimiz olumlu ve o-
lumsuz ameller, ahiret dünyamızın hasadı ola-
caktır.
       Tabi ki  insanlık bu yaşam maratonunda ne
ekerse, ne yazık ki ebedi dünyada onu biçe-
çektir.Her bir insanın yaşamla birlikte kendisi-
ne sunulan hayatın rengini ve seyrini genede
insanlık, tayin edecektir.Artık sınav başlamış,
bize emanet edilen temiz bir yaşam, ve nok-
sansız bir bedenle ahiret dünyamızın karne
notunu  belirlemede adeta ecel terleri dök-
mekteyiz.
Ebedi dünyanın dehşet verici sınavını
hakkıyla verme çabası içinde olanlarımız oldu-
ğu gibi; maalesef dünyevi zevk ve sefanın gaf-
let uykusundan uyanamamış insanlarımız da
bulunmaktadır.
       Bu çetin sınavın idrakında olan insanlık,
yaşamın her evresine güzellikler katarak, ken-
disine sunulan bu hayatın, son rötuşlarını şe-
killendirirken; bunun idrakında olmayan insan-
lar da  bize temiz olarak emanet edilen hayat
ve yaşamları,  noksansız bedenleriyle, kötülük,
zalimlikleriyle, cenabı Allahın verdiği emanete
ihanet ederek, toplumu ve insanlığı defor-
masyona uğratmaya model olmaktadırlar.
    Bizler her zaman hata ve yanlışlarımızı biz-
den bağımsız dış etken ve olaylara bağlamak-
tayız.Halbuki  insanların hatayı kendisinde arama-
sı lazım.Çünkü dünyamıza  kötülükte, iyilikte,
kendiliğinden gelmedi.Dünyaya iyiliği de, kötü-
lüğü de biz yaydık.Dünya her bir bireyin iç dün-
yasının  rengine boyanmıştır.İnsanlar bu dünya-
da hangi duyguları beslerse o duygu topluma,
ve dünyaya hakim olur.
      Evet değerli okuyucularımız, imtihanımız,
devam ediyor.Bizi imtihan eden yaradanımız,
sınava tabii tutulan biz, bu yaşam öykümüzün
mutlu ve mutsuz son yazgısını şekillendirmede
rol alan amellerimiz, ceza ve ödül vermenin
sahibi Cenab’ı Allah’tır.