“İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir”

Millet İttifakına mensup 6 Parti kurmaylarınca uzun süredir hazırlanan ‘Parlamenter sisteme dönüş paketi’ altılı masa tarafından Ankara Bilkent’te 6 liderin katıldığı toplantıyla açıklandı.

Üzerinde uzlaşılan ve 84 maddeden oluşan  çalışmaya göre,* Anayasa’nın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi ekleniyor. Bu vurguyla beraber Anayasa’nın insan onurunu esas alan bir bakış açısı kazanması amaçlanıyor.

* Anayasa’ya “Hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum, hürriyet lehine yapılır” hükmü eklenecek.

* Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenlenecek. Anayasa’nın 25’inci maddesinde değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak. Keyfi sınırlamaların önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı partisiz olacak, 7 yıllığına seçilecek, yetkileri sınırlandırılacak.

Anayasa değişiklik önerileri arasında hükümetin kurulması ve devrilmesine ilişkin maddeler de var.

Buna göre hükümet basit çoğunlukla kurulacak ama düşürülmesi için salt çoğunluk gerekecek.

Yeni hükümet üzerinde uzlaşma sağlanmadan diğeri düşürülemeyecek.

DOKUNULMAZLIK KALDIRMA ZORLAŞACAK

Parti kapatma ve dokunulmazlık kaldırılması zorlaştırılacak. Baraj yüzde 3 olacak.

Toplantı sonunda birlikte toplu fotoğraf veren liderler bugün 9. kez Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde Celal Bayar köşkünde  toplandı.