“KİMSE DOKTOR OLMAK İSTEMİYOR”

CHP’Lİ DR. YÜCEER: “‘GİDERLERSE GİTSİNLER’ DEDİNİZ YETMEDİ, ŞİMDİ MESLEĞİ DE TAMAMEN BIRAKIN MI DİYORUZ?”

“TEKLİFİN TAMAMI ÇEKİLMELİ, SAĞLIK HİZMETLERİNİN EKSİKLERİYLE UYUMLU BİR TEKLİF GETİRİLMELİ”

“KİMSE DOKTOR OLMAK İSTEMİYOR, DOKTOR OLAN ZOR BRANŞLARI İSTEMİYOR”

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren torba yasa ile ilgili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “‘Giderlerse gitsinler’ dediniz ama yetmedi, şimdi mesleği de tamamen bırakın mı diyoruz? Bir an önce bu teklifin tamamı çekilmeli ve gerçek sorunlarla, Türkiye’nin gerçek gündemleriyle, sağlık hizmetlerinin, sağlıkta dönüşüm programının gerçek eksikleriyle uyumlu bir teklif önümüze getirilmeli” dedi.

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul görüşüldü. Kanun teklifi sahipleri, hekimlerin meslekten men edilmesinin önünü açan 36. madde ve sorunlu olduğu ifade edilen 3., 6. ve 27. Maddeleri muhalefetin ve sağlık meslek örgütlerinin itirazları sonucu tekliften çıkardı.

Komisyonda konuşan CHP PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Tabii ki yanlıştan dönmek bir erdem, ama burada bu erdeme ulaştığımızı düşünmüyorum çünkü yanlışın bir kısmından dönüyoruz, belli maddeleri çekiyoruz ama Anayasa’ya, hukuka, bilime, aklıselime aykırı olan bu teklifi tamamen çekmiyoruz. En son söyleyeceğimi ben de en baştan söyleyeyim: Gerçekten bu teklif tamamen geri çekilmeli; Meclisin çalışma günlerine, dönemimizin bitmesine sayılı günler kala çekilmeli. İnşallah, yeni dönemde bir an önce sağlık sorunlarının, sağlık hizmetinin sorunlarını çözen, sağlık emekçilerinin sorunlarını çözen, hastalarımızın sorunlarını çözen, sorunları çözen bir teklifle Komisyonumuzun üyeleri tekrar buluşur zira ben tekrar adaylık başvurusunda bulunmadım, dolayısıyla aslında son konuşmam da olacak parlamentoda” diye konuştu.

“DÜŞMAN DEĞİLİZ, HEKİMLER DE DÜŞMANIMIZ DEĞİL”

Dr. Yüceer, şunları söyledi:

“Devriiktidarınızda ortak akla, teamüllerin toplanmasına çok kıymet vermediniz, buna çokça şahit olduk ama her seferinde de şunu ifade etmekten geri durmuyoruz: Bizler düşman değiliz, bizler aynı sıralarda okuduk belki, aynı mahallede büyüdük, aynı mesleği icra ettik, burada birçok milletvekilimizin hekimlikten geldiğini biliyorum, sağlık hizmeti sunduğunu biliyorum, aynı yerin, aynı vatanın evlatlarıyız; dolayısıyla düşman değiliz, ilk önce onu söylemek isterim. Hekimler de düşmanımız değil, bu arkamızdaki arkadaşlarımız, meslek odalarının çok kıymetli temsilcileri de düşman değil. Dolayısıyla, burada bizim önerilerimiz, farklı bakış açıları sunmamız, eksikleri söylememiz bir düşmanlık, bir eleştiri, bir hamaset gibi algılanmamalı. Tam tersi, ortak akıl, daha doğruyu bulma, iyi yapma… Bakın, şu an 4 maddeyi daha teklifi görüşmeden çekme gereği duyduk, eğer bunları yapmış olsaydık, ortak akla kıymet vermiş olsaydık bugün bu gereksiz konuşmaları yapıyor olmazdık diye düşünüyorum.

“‘BİZİ DÜŞMAN MI GÖRÜYORLAR?’”

“Bakın, çok büyük bir deprem yaşadık, çok büyük bir yıkım yaşadık, çok büyük yaralar aldık. Koca koca binalarda on binlerce insanımız kaldı, onları kaybettik, on binlerce insan engelli oldu yani bu kadar yıkımı yaşadığımız bir süreçte ve yaklaşık kırk gün sonra ülkemiz için, hepimiz için çok kıymetli bir seçime gittiğimiz süreçte, böylesi özensiz bir şekilde hazırlanmış, hiçbir ihtiyacı gidermeyen, hiçbir derde derman olmayan, bunun ötesinde çok büyük dertler açacak, çok büyük kırgınlıklar yapacak bir teklif geliyor önümüze. Tamam bu maddeleri çektiniz İsmail Abi. Peki, incittiğiniz, kırdığınız binlerce meslektaşınız ne olacak? Ne hissediyorlar biliyor musun? ‘Bizi düşman mı görüyorlar?’ diyorlar. Nasıl yani? Meslekten men nedir? Hem bir komplikasyon, yan etki, istenmeyen etki. Bu malpraktis değil, başka bir şey değil yani adı üstünde istenmeyen yan etki. Biz biliyoruz ki tıpta, sağlıkta artı eksi dengesini gözeterek biz tedavi veriyoruz. Öyle değil mi? Yani bunları biliyoruz, hepimiz yaptık bu mesleği icra ettik, ediyoruz hâlâ. Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Tamam, ‘Giderlerse gitsinler’ dediniz ama yetmedi, şimdi mesleği de tamamen bırakın mı diyoruz?

“KİMSE DOKTOR OLMAK İSTEMİYOR, DOKTOR OLAN ZOR BRANŞLARI İSTEMİYOR”

Hekimler gerek pandemide gerek depremde gerek bundan önce yaşadığımız birçok felakette kendilerini ispat etmiş insanlar. Hekimlik evet, her meslek zor, asla bu mesleğimizi kutsallaştırmıyorum, farklı bir yere koymuyorum ama ya zor bir meslek. Eğitimiyle, icrasıyla, her şeyiyle zor, özverili. Şu an üniversite çocuklarına bakıyorum, kimse doktor olmak istemiyor, doktor olan zor branşları istemiyor, kimse risk almak istemiyor. Bakın, bizim bu mesleği özendirmemiz, kolaylaştırmamız lazım, cazibe merkezi şekline dönüştürmemiz lazım yerine göre ama biz ne yapıyoruz? Mesleği tamamen bırakılsın, olmadı, yetmedi, ülkeye terk edilsin diye elimizden gelen düzenlemeleri yapıyoruz.

“HERKES İŞİNİ ÇOK MÜKEMMEL YAPIYOR DA BİR HEKİMLER Mİ İŞİNİ YAPAMIYOR?”

Ben, sağlıkta dönüşüm programının birçok kısmına şahitlik ettim. Sistem hatalarını birçok defa sizlerin de Bakanlığı sürecinde kürsüden, Parlamentodan, değişik yerlerden dile getirdim. Uzun zamandır devam eden bir sistem. Eksikleri var, revize olması gereken yerleri var, kusurları var, uygulamada birçok sorunu var, aile hekimlerinin sorunları var, ilaca erişimde sorun var, hastanelerde, sağlığa erişimde sorun var. Sağlığa, hizmet almaya, hastaneler ulaşımda, yollarda sorun var. Maalesef bu sorunları çözecekken, sistem hatalarını düzeltecekken hâlâ hekimleri, sağlık hizmetini, sağlık emekçilerini düşmanlaştırmak, tüm sistem hatalarının yükünü onlara yüklemek nedir. Yani bu gerçekten züldür diyorum ya yani gerçekten züldür. Yapılmaması gereken bir şeydir. Bu teklifin gelmesi, bu teklifin altında imzanızın olması bile bence çok kötü bir şeydir. Herkes işini çok mükemmel yapıyor da bir hekimler mi işini yapamıyor? En özveriyle çalışan meslek grubu hekimler. Bizler şu an Parlamentoda görev yapıyoruz. Elbette her mesleğin, her mağdurun sesine ses oluyoruz ama kendi meslektaşlarımıza zulmetmek nedir? Oyun oynamıyoruz, evet, hastanede çalışıyoruz, hastalarla uğraşıyoruz, yüksek riskli bir iş yapıyoruz. Elbette olacak yan etkisi, elbette olacak ön görebildiğimiz yan etkileri ama eksiyi artıyı düşünüyoruz, hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Toplum sağlığına, insan sağlığına hizmet etmeye çalışıyoruz ve çok özveriyle yapıyoruz bu işi ama işin acı tarafı bu özveriyi kendi meslektaşlarımın, Parlamentodaki milletvekili arkadaşlarımın görmüyor olmasından böyle bir teklifle karşımıza çıkıyor olmasından dolayı çok büyük de üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Başta söylediğimi tekrar edeceğim. Bir an önce bu teklifin tamamı çekilmeli ve gerçek sorunlarla, Türkiye’nin gerçek gündemleriyle, sağlık hizmetlerinin, sağlıkta dönüşüm programının gerçek eksikleriyle uyumlu bir teklif önümüze getirilmeli. O zaman da inşallah buradaki arkadaşlarımız hep beraber bunu birlikte yapmaya da bu teklifi düzeltmeye de devam edecektir.”