”Seyyanen zam herkese yapılmalı”

 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Sekreteri Mehmet Koç

‘Tüm Çalışanlara Seyyanen Zam Yapılmalıdır”dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi.

-Yaşanılan yüksek enflasyon ve ekonomik krizde en düşük emekli aylığına 2 bin lira zam
yapılması emeklilerce olumlu karşılansa da 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en
düşük emekli aylığı yine asgari ücretin altında kalarak emeklilerin yaşam standartlarını
karşılayacak düzeyde değildir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; defalarca belirttiğimiz gibi, en düşük emekli
aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesi ve aynı oranda tüm çalışanlara seyyanen zam
yapılması yaşadığımız ekonomik koşullarda zorunlu hale gelmiştir.
Konfederasyonumuz araştırma birimi Kamu-Ar’ın mart ayı gıda enflasyon oranlarına
baktığımızda, Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül
2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 300 oranında artmıştır.
Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl mart ayında
400 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri
bugün 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lira
olmuştur.
Tüm yaşamsal giderlerin Eylül 2021 yılından itibaren en az üç kat artmasına rağmen
maaşlara yapılan yüzde 30 oranlarındaki zam ocak ayı bitmeden erimiştir. AKP iktidarının
mart ayında ek zam yapılabilir sözünü bir an önce tutarak, gelir adaleti sağlanması için tüm
kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları rakamsal olarak değil enflasyon oranında her ay
seyyanen arttırılmalıdır.

Mehmet Koç

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Sekreteri