AYM den Otomobil sahiplerini üzecek haber !

Anayasa Mahkemesi’CHP nin yaptığı MTV nin iptal başvurusunu oy birliği ile reddetti.

CHP Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne  itiraz etmiş, kararın iptali için de Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Milyonlarca insan MTV nin iptal edilmesini beklerken ,AYM den çıkan bu karar karşısında adeta hüsrana uğradı.

Yüksek Mahkeme, Kanun’un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa’ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararının gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu sebeple ek MTV alınmasının Anayasa’ya uygun olduğu sonucuna vardığı belirtildi.