“AOÇ Arazileri Tarikatlara Peşkeş mi Çekiliyor?”

CHP’li Dinçer: “Atatürk Orman Çiftliği Arazileri Tarikatlara Peşkeş mi
Çekiliyor?”
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Atatürk Orman Çiftliğindeki bir arazinin Adıyaman
Samsat Belediyesine kiralanması iddiasını TBMM gündemine taşıdı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru
önergesinde AOÇ’ye ait bir arazinin 870 kilometre uzaklıktaki bir belediyeye kiralanmasını
eleştiren Dinçer: “Söz konusu 3 dönümlük arazinin kiralanmasının gerekçesini anlamak
mümkün değildir. Bu arazi hangi amaçla kullanılacaktır bilinmiyor. Ankara’da onca belediye
dururken, 870 kilometre uzaklıktaki bir belediyenin buraya bir tesis kurma hevesi birçok
şüpheyi beraberinde getirmektedir. 6 bin nüfuslu bir ilçeden kim gelip de bu tesisi
kullanacaktır?” dedi.
Atamızın Mirasını Kime Peşkeş Çekeceksiniz?
“Samsat Belediyesi tarafından kiralandığı iddia edilen bu arazinin bir tarikata devredileceği
yönünde duyumlar almaktayız. Bölgedeki ticari amaçla kullanılan arazilerin çok yüksek
meblağlara kiraya verilmesine rağmen bu arazinin 6 bin 500 lira gibi çok düşük bir meblağ ile
kiralanması ayrıcalıklı bir guruba iltimas geçildiği şüphesini uyandırmaktadır. Ankaralı
yurttaşlarımız bu arazinin hangi amaçla kimler tarafında kullanılacağını merak etmektedir.”
Tüm Masrafları AOÇ İdaresi Karşılayacak
“Söz konusu arazinin tüm bakım masraflarının AOÇ idaresi tarafından karşılanacağını
söyleyen Dinçer: “Bu alana sosyal tesis yapacağı iddia edilmektedir. Bu belediye bırakın
kendi şehrini, çevresinde 6 Şubat depreminden etkilenen onca şehir varken, neden Ankara’yı
kendisine hedef belirlemiştir. Atamızın mirasının parça parça ranta ve talana açılmasına,
tarikatlara peşkeş çekilmesine izin vermeyecek, bu konunu takipçisi olacağız. AKP iktidarının
rant hırsıyla her geçen gün talan ettiği AOÇ’yi tarikatların ve her türlü pis elden koruyacak,
AKP’nin insafına bırakmayacağız.”
CHP’li Dinçer TBMM’ye verdiği soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı’na şu soruları
yöneltti,
1.Yukarda bahsi geçen ve AOÇ arazisi üzerinde bulunan 3 dönümlük arazi Adıyaman Samsat
Belediyesi’ne kiralanmış mıdır?
2.Kiralandıysa hangi gerekçeyle ve kaç yıllığına kiralanmıştır?

3.Bu alanın kiralanması için herhangi bir ihale yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu alan hangi
mevzuata göre kiraya verilmiştir?
4.Çeşitli işletmelerin bulunduğu bu alanda ortalama kira bedelleri ne kadardır?
5.Bu arazinin 6 bin 500 lira bedelle kiraya verildiği doğru mudur? Kira bedeli neye göre
belirlenmiştir?
6.Bu alanın daha sonra bir tarikata tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?