Vatan kutsaldır

SİYASİ ANLAYIŞ BİR TERCİHTİR, VATANA, DEVLETE VE MİLLETE BAĞLILIKTA VAZGEÇİLMEZ KUTSAL BİR GÖREVDİR
Nevzat AKSOY
Değerli okuyucularımız ,.
Vatan kutsaldır. Tarih vatana ihanet edenleri hiç bir zaman affetmediği gibi, vatanda kendi içinde bölücülük, hainlik, münafıklık, devletine ve milletine sadakati bir şiar olarak görmeyenleri asla kabul etmemiştir ve etmeyecektir.
Tabiî ki demokratik ve sosyal bir devletin kanunları milleti için vardır. Bireyler bu demokratik haklar çerçevesinde, parti kurabilir, düşünce ve ideolojisini gerçekleştirme yolunda adımlar atabilir.
Devlet ve kanunlar milletinin önünü tıkayamayan, milletin menfaati için sürekli ileriye doğru milletine yol açmaktadır.
Siyasi tercihte hür bir iradeye sahip olan kitleler ve partiler, kendi kaderlerini bir nevi kendileri tayin eder. Yani devlet ve yasalarımız bu siyasi oluşumlara, anayasamıza aykırılık teşkil etmeyen bir nizamda yoluna ve hizmetine devam edebilme imkânını verebilmektedir.
Taaki siyasi oluşumlar ve arkasındaki kitleler, vatana ve millete hizmetten çok, bölücülük ve vatana ihanet senaryolarıyla bir girişime kürek çektikleri için bir nevi kendi pimlerini de çekmiş olurlar. Ve asıl olan devlete ve millete haksız olan polemiklerle gündem meşgul edilerek çatışma ortamı yaratılmaktadır.
Tabiki bu bölücülük ve kargaşaya mahal vermeye hiçbir zaman prim vermeyen devletimiz, bunları bertaraf etmek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, gerekirse uğruna canını vereceği toprak.
Bir kimsenin yerleştiği yere de vatan denir. Tasada ve kıvançta yıllarca bu milletin bir arada birlik ve beraberlik içinde, barındıran bu vatan, düşünen ve idrak edebilen her bir bireyimiz için vazgeçilmez bir unsur olmalıdır.
Tarihten günümüze vatana ve millete içten ve dıştan yapılan, entrika ve hainlikler bağımsız bir vatana sahip olabilme kararlılığını durduramamış, bundan sonrada milletin iman ve bağlılığı gücüyle ile yoluna devam edecektir.
Peki şimdi bir vatansever olarak dost kılıklı olupta düşman ve şer güçlerin ekmeğine yağ süren bazı güruh guruplara sesleniyorum: Allahtan ve Peygamberden hiç mi korkmuyorsunuz.? Bu güzelim vatanın bağrında büyüyüp, ve hizmetinden ve nimetlerinden yararlanma minnetinden hiç mi utanmıyorsunuz.? Devletinize ve milletinize verdiğiniz zarardan; düşmana verdiğiniz sevinçten hiç mi vicdanınız rahatsız olmuyor.?
Biz insanları yaradandan ötürü seviyoruz ve kucaklıyoruz. Kalbi ve vicdanı Allah ve vatan için çarpan 84 milyon insanımızı minnetle selamlıyoruz. Bu vatan bizlere kardeşçe ve sevgiyle kucak açıp, yıllarca bir arada barış içinde yaşamayı murad etmişse, bizlerde şan ve şerefle bu ülkeye ve devlete sadık kalarak   minnettarlığımızı yerine getirmenin hep birlikte onurunu yaşamalıyız.
Sevgi ve saygılarımla