ŞİİRİ KATIK YAPAN ŞAİR SALİM TAŞÇI

ŞiİRİ KATIK YAPAN ŞAİR SALİM TAŞÇI

YAHYA AKSOY

” …Salim Taşçı,Memleketi Yozgat’ta kurduğu ormanlar ,gerçekleştirdiği yapılar ve kazandırdığı değerlerle
sevgi,beğeni ve güven toplayana bir atılgandır. Bu niteliklerin kaynağında ülke ve ulus sevgisi
yatmaktadır…”Yekta Günörü Özden

“….Turnasını,seher yelini dost bellemiştir,derdini deryalara döker,alır eline kalemi der ki, ‘ acıksam yavan
ekmek verseler,şiiri katık yapar yerim’…”Saygı Öztürk

Turnalar
Dağlar dimlemeden aşar gidersin /Dertli âşıklara ilham verirsin/ Seher yellerine yol gösterirsin/Acımı
alında gidin turnalar/Yayla tepelere konar göçersin/Bozok ellerinden akıp geçersin/ Sürmeliyi benden çok
mu seversin/ Çamlıkta biraz eğleşin turnalar/ Allısın tellisin nazın bundan mı /Senin de dünyaya küsmen
bundan mı/Tatlı güzel ötüşünüz Hak’ tan mı /Garip Salim’e de uğran turnalar. Salim Taşçı (TURNALAR
Şiir kitabı -Ema Yn.80 sayfa-2023)


Garip Sazım
…Hangi aşık murad almış dünyadan/Bir omuzda çile/ Bir omuzda kahır/Yolunu bekler/ Haber alır
turnadan/Ayrı düşer ömür boyu sıladan /neyleim/ İnlesin de garip sazım inlesin/ Hey gidi aşık salim/ Hey
gidi/Hasretik sevda yüreği,ni yedi bitirdi / Sonunda bir kara taş baş ucuma dikildi/Nüfus kayıtlarından/Bir
Salim daha silindi/ Neylesin /İnlesin de sazım inlesin.

Allı Turnam
…Turnam,soran olusa Ozan Salim’i/ Seher yeline küsmüş dersiniz/ Ne yârdan ne de sıladan /Getirmez
oldu haber/Kara deftere kaydetmiş dersin/Turnam.

İlahi Hasan Hüseyin
Öldükten sonra ünlendin/Sen yolculuğunda/Beni seviyor dediklerin yoktu/Kızımız kısrağımız/Onlar taşıdı
salını /Bal taşımış gibi/Dinine imanına / imlerle arkadaşsın/Gördün mü Orhan Veli’yi/Tuttunuz mu bir pınar
başı/Çekiyor musunuz kafa/Karacaoğlan seni gördü mü/Güzelleri sordudu mu/Duydumdu ki bacanak
olmuşsunuz /Siz gittiniz tek başına /Ben kaldım bu dünyada/Çok isletrdim sizlerle /Bacamak olmayı.
(Hasan Hüsyin Korkmazgil’in vefatının ertesi günü yazılmış -26 Şubat 1984)

Bir Şair Tavsiyesi
Dinlersen eger/Ve de tanımak istiyorsan/Kendini/Sorgula bakalım/Neyim neciyim/Hangi yoldayım/O
zaman/Aynaya karanlıkta/ bakma derim.

Yozgat’a kazın mezarımı
Yozgat’a kazın mezarımı/Küfül küfül /Çamlığın yeli yalasın/Mezar taşımı/Sevdalılar otursun /Yanı
başıma/Sürmeli’yi çıgırsınlar/Kalkar/Dinlerim..

Dört mevsim
ilkbahar gibisin desem/Yaz alınır/Yaz desem/Sonbahar alınır/Kış desem hepten küzer/SEn/Dört mevsin.
Son şiirinde;…Dünyanın tüm kağıtlarını /Kalemlerini /Bana verselerdi/Hepsine/”Adamlık
ölmesin”/Yazardım…

diyen Salim Taşçı dostum kardeşim, seni ancak senin kalemin anlatabilir.

Gönüllerde, eserlerinde, şiirlerinde, tüm yaşamında örnek insansınsın. Edebiyat tarihiinde özel yerin
var.Yüksek iraden ve azminle rahatsızlıkları yenecek ve her şeyin üstesinden geleceksin.Ulusumuza ve
ülkemize daha nice eserler armağan edeceksin.İyi ki varsın hep var olasın….