Kaçak gübre satanlara şok ceza

Lisanssız üreticilerin ürünleri veya tescilsiz gübre satanlara büyük ceza geliyor…..

Gübre Dağıtıcılık Belgesi olmayanlar, gübre pazarlayamayacak!…

Haber:Halim UTLU

Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, her bir satış noktası için “Gübre Dağıtıcılık Belgesi” alma zorunluluğu getirilirken,üreticiler, ambalajında “tescil ve parti numarası” yer almayan ürünleri piyasaya arz edemeyecek.Lisanssız üreticilerin ürünleri veya tescil edilmemiş ürünler yasaklanırken,yükümlülüklere uymayanlara, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak.
Gübreler, terör örgütlerince patlayıcılarda kullanılıyor
Gübrelerin suç/terör örgütlerince patlayıcılarda kullanılması sebebiyle, suçla mücadele edilebilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, gerekse tarım sektöründe gübrelere ilişkin “Ürün güvenliğinin” temin edilebilmesi için, gübre hareketlerinin izlenmesinde, piyasada kontrol ve denetimin güçlendirilmesi ve piyasanın kayıt altına alınmasında, ek tedbirlere / düzenlemelere ihtiyaç duyulması üzerine harekete geçildi.

Başbakanlığa gönderildi

“Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yeni düzenlemeler yapıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalanan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.Bakanlıktan yapılan

basın duyurusuna göre;uygulanacak başkaca tedbirlere, yapılacak düzenlemelere ilişkin Bakanlık çalışmaları devam etmekle birlikte, söz konusu yönetmelikte,şu değişikliklere gidildi;

Gübre Dağıtıcılık Belgesi,yapılacak inceleme sonucu verilecek

“-Dağıtıcılar, lisanslı üreticilerin tescil edilmiş ürünlerini/gübrelerini piyasaya arz edebilecekler. Lisanssız üreticilerin ürünlerini ve/veya tescil edilmemiş ürünleri piyasaya arz edemeyecekler.

-Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, her bir satış noktası için “Gübre Dağıtıcılık Belgesi” alma zorunluluğu getirilmektedir. Mezkûr belge Bakanlığımız İl Müdürlüklerince başvurular üzerine yapılacak inceleme sonucu verilecektir.

Doğrudan ürün satışını kimler yapabilir?

-Gübre üreticileri, gübre dağıtıcı belgesi olan gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya ürün arz edebilecekler. Belgesi olmayan satıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz edemeyecekler. Ancak tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile ham madde olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilere, doğrudan ürün satışı yapabilirler.

Tescil ve parti numarası olmayan ürünlerin satışı yasak

-Üreticiler, ambalajında “Tescil ve parti numarası” yer almayan ürünleri piyasaya arz edemeyecekler.

-Üreticiler, ürün ambalajının uyarılar bölümünde “Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir” ibaresine yer vereceklerdir.

Gübre satışı yapanlar, 3 ay içinde belge almak zorunda

-Belirtilen yükümlülüklere uymayanlara 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.

-Halen gübre satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler, değişikliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde gübre dağıtıcılık belgesi almak zorundadır.

Üreticilerin ürün ambalajında tescil ve parti numarası ile tavsiye uyarısını yazma zorunluluğuna uyumları için iki yıl uyum süresi verilmiştir.