İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi başlatıldı..

Macaristan Orta Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı
ile Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığıyla yürütülecek….

171.886 Avro bütçeli İnovasyonu
Kırsala Taşıyoruz Projesi başlatıldı……

Haber:Halim UTLU

Sosyo-ekonomik gelişim bakımından geri kalmış, kırsal özellik gösteren ilçelerde, inovasyon konusunda kapasite ve farkındalığın artırılmasının amaçlandığı, toplam 171.886 Avro bütçeli ve 12 ay boyunca kırsalda kapasite artırımı faaliyetleri gerçekleştirilecek olan “Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz” projesinin açılış toplantısı, 15.3.2016 tarihinde Meyra Palace Otel’de yapıldı..

Proje,Macaristan İnovasyon Ajansı ortaklığıyla başlatıldı

Macaristan Orta Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı ile Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığıyla başlatılan “Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz” projesinin açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarından Dr. Coşkun Şerefoğlu, Ankara’nın İstanbul’dan sonra ikinci büyük ekonomiye sahip olmasına karşın, aynı başarının kırsal özellik gösteren alt bölgelerde yakalanamadığını söyledi.

Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu

Dr.Şerefoğlu, “Ankara Kalkınma Ajansı, 2010’da kurulmasının ardından, 2011’de ilk mali destek programına çıkmış olup, günümüze kadar 4 mali destek programı başarı ile sonuçlandırılmıştır. “dedi. OECD’nin 2015 yılında yayınlanan “Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu”nda, Türkiye’de verilen tarımsal desteklemelerde bilgi ve inovasyona ayrılan payın gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunun vurgulandığını anlatan Dr.Şerefoğlu

Kırsal alanlarda pilot niteliği taşıyacak

“Bu yüzden yürüteceğimiz bu proje içerdiği aktiviteler yönü ile Türkiye’de kırsal alanlarda pilot niteliği taşıyacak bir proje olacaktır. Projemiz, yenilikçiliğin, daha az rastlanıldığı, daha az gelişmiş, baskın kırsal bölgelerde benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Macar Ajansı Direktörü Szepvolgyı, eğitimler verilecek

Tarım sektörünün önemine dikkati çeken, bu alanda inovatik çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Macaristan Orta Tuna Bölgesi İnovasyon Ajansı Direktörü Akos Szepvolgyı ise projeler kapsamında fikri mülkiyet hakları, e-ticaret uygulamaları, inovasyonun gerekliliği konuları üzerine eğitimler vereceklerini ifade etti..

İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi, çevre ilçe ve köylerde önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklerle daha da yaygınlaştırılacak.

Vali Yardımcısı, Beypazarı Kaymakamı katıldı

Tanıtım ve açılış programına, Ankara Vali Yardımcısı Hasan Ersan, Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı ve Proje Koordinatörü Dr. Coşkun Şerefoğlu, Orta Tuna Bölgesel İnovasyon Ajası Direktörü Dr. Akos Szepvolgyı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü Ahmet Poyraz katıldı.