DOKAP’DAN ARTVİN’Lİ ARICILARA EĞİTİM

DOKAP’DAN ARTVİN’Lİ ARICILARA EĞİTİM

ARTVİN İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN ÜYE ARICILARINA YÖNELİK YÖNELİK

EĞİTİM TOLANTISI YAPILDI.

Haber:Hayati Akbaş

ARTVİN-Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Artvin Arı Yetiştiricileri

Birliğimiz arasında yapılan protokol gereği 2015 yılında projelendirdiğimiz 3 yıllık eğitim

projesinin son aşaması olan ‘’POLEN VE PROPOLİS’’ konulu eğitim toplantısı Dr. Ali

Korkmaz aracılığı ile Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Sinema Salonunda 300

Birlik üyesi arıcının katılımı ile tamamlandı..

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu başkanı A.Necmi Yazıcı yaptığı

açıklamada “Verilen bu eğitim ile Bal üretimi yapan arı yetiştiricilerimizin birim miktarı az da

olsa ek bir gelir etme imkânı olan POLEN ve PROPOLİS üretiminin teşvik edilerek,

üreticilerimizin kovan başına elde ettiği geliri dolayısıyla karını arttırmak hedeflenmiştir” dedi
DOKAP’TAN ORTAK AKIL PLATFORMU ÇALIŞTAYI

DOKAP BÖLGESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB) VE İŞ

GELİŞTİRME MERKEZLERİ (İŞGEM) ORTAK AKIL PLATFORMU ÇALIŞTAYI

unnamed-4

GİRESUN-DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kapsamında DOKAP

Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

Ortak Akıl Platformu Çalıştayı Bölgedeki kamu, özel sektör, akademi ve ilgili

STK’lardan çok sayıda temsilcinin katılımıyla Giresun Amazon Otel’de gerçekleştirildi.

Bölgedeki TGM ve İŞGEM yapılanmalarının mevcut durumu ile birlikte AR-GE

ve yenilikçilik altyapılarının da analizini yapmak amacıyla düzenlenen Çalıştay

DOKAP BKİ Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörü Hakan Günlü’nün açılış

konuşmasıyla başladı. Ardından TÜSSİDE adına Danışman Dr. Serkan Atmaca

tarafından yapılan proje bilgilendirme sunumu sonrasında sırasıyla bölgedeki TGB ve

İŞGEM’lerin mevcut durum analizi, önceliklendirme ve öneri geliştirme çalışmaları

gerçekleştirildi. Bu çalıştaydan toplanan veriler, saha çalışmalarından elde edilen veri

ve bilgilerle birlikte bölgedeki TGB’lerin bölgesel ekonomiye katkısını artıracak

stratejik yol haritasının oluşturulmasına, yeni İŞGEM yapılanmaları ve yönetim

süreçlerine ilişkin öneri raporuna ve bölgede yeni İŞGEM projelerine ihtiyaç olup

olmadığının analiz edileceği rapora girdi oluşturacaktır. İş paketi kapsamında

İŞGEM’ler için geliştirilecek yeni destek modelinin oluşturulmasında da yine bu

çalıştay çıktılarından faydalanılacaktır.