EMEKLİLER AÇ, MEMURLAR YOKSUL

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Hasan Kütük : ülkemizde emekçiler için 2017 yılı da sıkıntılı ve zor geçecektir.dedi.
Kütük açıklamasında şu görüşlere yer verdi:2017 yılı bütçesinde kamu emekçilerine ayrılan pay oranı düşmektedir. AKP hükümeti bu tutumuyla kamu çalışanlarının milli gelir pastasından aldığı dilimi biraz daha küçültmeye çalışmaktadır. Hükümet, kamu personelinin 2016 yılında yüzde 7 olan milli gelirden aldığı payı, 2017 yılında yüzde 6,8’e düşürmektedir. Bu da göstermektedir ki ülkemizde emekçiler için 2017 yılı da sıkıntılı ve zor geçecektir.
2017 yılı bütçesinde eğitime, sağlığa, yatırıma, tarıma, kamu emekçilerine ayrılan pay azaltılarak bütçe disiplini adı altında vatandaşlara kemer sıkma politikası uygulanacaktır.
Siyasal iktidarın 14 yıllık politikaları ülkemizi iflasın eşiğine getirmiştir. Çünkü ekonomi kötüye gitmekte ve döviz sürekli yükselmekte, daha 2017 yılı gelmeden alkol ve tütün ürünleri ile petrol ürünlerine ardı ardına zam yapılmaktadır. Toplumun büyük bir bölümünü oluşturan üretici, esnaf, emekli, memur, işçi vb. mutsuz, kaygılı ve daha da önemlisi gelecekten umutsuz hale getirilmiştir.
Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Ar-Ge biriminin yapmış olduğu araştırmaya göre ülkemizde Kasım ayı açlık sınırı bin 486 lira yoksulluk sınırı da 6 bin 208 lira olarak belirlenmiştir. İşsizlik oranı 11, 3 gibi kaygı verici boyutlara ulaşmıştır ve işsiz sayısı da artarak devam etmektedir.
Ülkemizde siyasal iktidarın izlemiş olduğu yanlış politikalar nedeniyle ekonomik göstergeler her geçen gün daha da kötüye gitmekte ve Türk lirasının dolar, Euro karşısında değer kaybı sürmektedir. Siyasal iktidarın ekonomide kötüye gidişi gizlemek için vatandaşları “yastık altındaki” dolarlarını bozdurma çağrısı da ekonomideki bu olumsuzlukları gidermeye yetmemiştir.
Ülkemizde açlık sınırının altında yaşayan 6,5 milyon asgari ücretli ile özellikle sayıları 11 milyonu bulan emekliler açıklanacak yeni asgari ücretin belirlenmesini beklemektedir. Bu koşullarda görüşülen bütçenin vatandaşların yaşam koşullarını merkeze alması gerekmektedir.
AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu 2017 yılı bütçe yasa tasarısı ve daha önce açıklanan Orta Vadeli Program, kamu çalışanlarına bütçeden ayrılan payın ve dolayısıyla kamu çalışanlarının milli gelirden aldığı payın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde azaltılmasının planlandığını göstermektedir.
Türkiye ekonomisi büyük bir darboğazdan geçmekte ve hükümet yıllardır süren bu darboğazı aşabilmek adına, vatandaşları daha fazla borçlandırmaya teşvik etmek dışında bir çözüm üretememektedir.
TBMM’ye sunulan bütçe tasarısı Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu sorunları çözmekten uzaktır ve kamu çalışanlarının temel sorunları göz ardı edilerek hazırlanmıştır. Ekonominin içerisinde bulunduğu darboğazdan, kamu çalışanlarının gelirleri azaltılıp borçları artırılarak çıkılmaya çalışılmaktadır.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve eşitsizliğin kaygı verici boyutlara ulaştığı ülkemizde siyasal iktidarı emekçilerin ve halkımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan bütçe yapmaya davet ediyoruz.