Türkiye ile Afrika arasında artan işbirliğine FAO desteği

FAO Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin,Antalya’daki Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu’na katıldı….

Türkiye ile Afrika arasında artan işbirliğini FAO da destekliyor…….

Haber:Halim UTLU
Türkiye ile Afrika arasında yeni işbirliği yolları kurulması amacıyla dün Antalya’da başlayan Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu’nu, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), güçlü bir şekilde desteklediği ifade edildi.Türkiye gıda güvenliği ve beslenme, tarımsal kalkınma, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, gençlerin istihdamı ve cinsiyet, tarımsal ticaret ve yatırım ve diğer teknik konularda Afrika’ya sunduğu artan işbirliğini genişletirken, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bunu destekleyen güçlü bir rol oynuyor.
Konferans, Türkiye ile Afrika arasında yeni işbirliği yolları kurmayı amaçlıyor. FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin, Türkiye – Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na katılıyor.
FAO Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin Antalya’da
Rakhmanin forum çerçevesinde, Türkiye ile Afrika’dan yetkililerle bir araya geliyor.Zirveye katılan FAO Afrika Bölge Temsilci Vekili Abebe Haile Gabriel de, FAO’nun Afrika’daki stratejik tarımsal yatırım olanaklarına dair çalışmaları üzerine, bakanlarla çeşitli temaslarda bulunuyor.
Forumun ana amacının, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle bitki, hayvancılık ve ilgili konularda tecrübesini ve uzmanlığını paylaşmanın yollarını aramak ve tarımsal ticaret ve yatırımlardaki mevcut işbirliği seviyesini yükseltmek olarak ifade ediliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO),dün bir basın açıklaması yapıldı.”Son yıllarda Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkiler, tarım sektörü de dahil,bir çok alanda önemli seviyede arttı. Bu zirvenin düzenlenmesi, 19 Mart 2015’te gerçekleşen Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda karara bağlanmıştı. Afrika ülkelerinden 40’dan fazla bakanın toplantıya ve foruma katılması bekleniyor.
FAO’nun Afrika’daki geniş rolü
Aralarında FAO ve Afrika Birliği Komisyonu’nun bulunduğu uluslararası kurumlar, ulusal ortaklar, Türkiye ve Afrika’dan özel sektör temsilcileri foruma katılmak üzere Antalya’ya geldi. ” denilen açıklamada,FAO Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin, tarımda bölgeler arası işbirliğinin önemini vurguladı ve FAO’nun Afrika’daki geniş rolüne dikkat çekti.
Rahkmanin “FAO’nun Türkiye ile örnek niteliğinde bir işbirliği geçmişi var. Türkiye tarım, gıda güvenliği ve beslenme konularında Afrika ile yakın ilişki kurarken, biz de FAO olarak uzmanlığımızı masaya getirmeye hazırız.” dedi.Bugün sona erecek etkinlikte, Bakanlar Toplantısı ve Tarım İş Forumu’nun yanı sıra, tarımsal finansman ve krediler, tarımsal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim direnci, tarımsal ticaret ve yatırım, tarımsal girdiler, tarım sanayii, gençlerin istihdamı ve kırsal kalkınmada kadınlar, gıda ve beslenme güvenliği konularında yan etkinlikler de yapılıyor.
FAO’nun Afrika Bölge Ofisi neler yapıyor?
Gana başkenti Akra’daki FAO’nun Afrika Bölge Ofisi, güçlü bölgesel ortaklıkları teşvik ediyor ve ağındaki ülke ofisleri ve alt bölge ofisleri ile zamanlı destek sunuyor. Bölge ofisi kuralsal ve siyasa işlerinin koordine edilmesine odaklanırken, teknik ağlar, öncelik belirleme ve stratejik planlama ve kaynakların harekete geçirilmesinde FAO’nun liderliğini üstleniyor.
Dünyanın ekilebilir topraklarının neredeyse yarısı Afrika’da bulunuyor. 15-24 yaş arasında yaklaşık 200 milyon insan ile Afrika dünyanın en genç nüfusuna sahip. Daha da önemlisi, kıtanın gıda ve tarımsal pazarının değerinin 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. FAO sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme adına, Afrika’nın tarımsal potansiyelinin kilidini çözmek için Türkiye, Afrika ülkeleri ve diğer ortaklarla yakından çalışıyor.
Gıda kayıpları,su kıtlığı
Sahra altı Afrika ülkeleri, hala tarım suyuna dayalı tarıma bağımlı halde. Bu tarım türü, sadece yeterli yağmur suyunun bulunduğu bölgelerde ve bitkilerin kritik büyüme dönemlerinde, toprakta nemlenmeyi devamlı şekilde garanti altına alan yağış dağılımın bulunması durumunda çalışıyor. FAO, su kaynaklarının daha verimli kullanılarak, su kıtlığı ile mücadeleye özel önem veriyor. Çevre dostu güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri, bunun önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Ülkelerin çoğunda tarımsal verimlilik oranı çok düşük seviyelerde seyrediyor. Gıdanın bulunurluğu ve erişim ancak üretimi arttırarak, dağıtımı iyileştirerek ve aynı zamanda kayıpları azaltarak arttırılabiliyor.
Her sene yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor
FAO’nun tahminlerine göre, dünya çapında her sene yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor veya kayboluyor. Kayıplar çoğu zaman mahsul sonrası süreçte ortaya çıkarken nakliye, depolama, koruma ve işleme süreçlerinde ciddi kayıplar yaşanıyor.
FAO yeni iklim değişikliği stratejisi ile iklim değişikliği üzerine küresel, bölgesel ve ulusal program ve projelerin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik ediyor veya katkıda bulunuyor.
Sahra İçin Büyük Yeşil Duvar ve Sahel İnisiyatifi, Avrupa Birliği, FAO ve BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin desteğiyle Afrika Birliği tarafından yürütülüyor.
FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ankara’da
Program, kırılgan ekosistemler üzerine insan baskısından kaynaklanan çölleşme ve toprak bozunumu ile mücadele ediyor. Genel amacı bölge insanlarının ve doğal sistemlerinin direncini güçlendirmek.
FAO-Türkiye Ortaklık Programları; gıda güvencesinin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, orman ve ağaç kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi alanlarında, aktif işbirliğine yönelik maddi, finansal ve operasyonel çerçeveyi sağlamayı hedefliyor. Merkezi Ankara’da bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin desteklediği Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ülkeler, iki programın da yararlanıcı ülkeleri arasında yer alıyor.