İstihdamın yüzde 40’ı, tarım sektöründe……

uşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’nda açıklandı….

Birçok ülkede, istihdamın yüzde 40’ı, tarım sektöründe……

Haber:Halim Utlu
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen “Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu”nda bir açıklama yapan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü José Graziano da Silva “Tarım çok önemli bir sektör. Bu Girişim’de yer alan bir çok ülkede tarım gayrisafi milli hasılanın (GDP), yüzde 25’in üzerinde ve yüzde 40’tan fazla bir oran, bu sektörde istihdam ediliyor.” dedi.
Silva’ya göre,Çin ve Avrasya’yı birbirine bağlayan Kuşak ve Yol Girişimi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarıya erişmesine, yardım edebileceğini bildirdi.FAO Genel Direktörü, forumun “Kuşak ve Yol boyunca daha dengeli, adil ve kapsayıcı kalkınma”yı teşvik çabalarının uluslararası şekilde planlanıp yapılması için özel bir itici güç oluşturduğunu kaydetti.
29 ülkenin lideri katıldı
FAO’nun Türkiye temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre;14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Bir Kuşak, Bir Yol” başlıklı girişime, 29 ülkenin lideri katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in açılış konuşmasında belirttiğine göre girişim; Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret bağlantılarının genişletilmesini vurguluyor.
Tarımın sadece sürdürülebilir geçimin sağlanması ve teşviği için önemli olmadığını ifade eden FAO Genel Direktörü, aynı zamanda gıda ve beslenme güvenliğini teminat altına alınması, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi için de çok temel olduğuna dikkat çekti.
Dört amiral gemisi
Yapılan açıklama özetle şöyle; “FAO; Kuşak ve Yol Girişimi’nin tarım sektörüne bağlantılarıyla uygulanmasında politika koordinasyonu sağlamak için özel bir çerçeve geliştiren ilk uluslararası kurum.
Çerçeve dört amiral gemisi programın teşviği için çabalıyor: i) Sürdürülebilir tarım ve ticaret için bir sağlık yaklaşımı ii) Sürdürülebilir gıda üretimi ve tedarik zinciri gelişimi iii) İklim değişikliğiyle mücadelede tarım gıdası inovasyonu için bilim ve teknoloji iv) Gıda endüstrisinin uygulanmasında akıllı tarım ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ITC).
FAO Genel Direktörü’ne göre;Kuşak ve Yol; Güney-Güney İşbirliği’ne katılan tüm ülkeler için “Büyük bir fırsat” penceresi açıyor.
Kalkınmakta olan ülkelerde güçlü etkiler meydana getirdi
Güney-Güney İşbirliği, FAO’nun teşvik ettiği bir kalkınma modeli; yeni işler yaratmada, altyapı inşaasında ve “Küresel Güney”in bir yanından bir yanına kalkınmakta olan ülkelerde, ticaretin teşviğinde etkili olduğunu kanıtladı.
Graziano da Silva “Bu vesileyle FAO’nun Güney-Güney işbirliği programının desteklenmesinde önde gelen bir rol oynadığı için Çin Hükümeti’ne teşekkür ederim. Bu programdan 30’un üzerinde ülke yararlandı. Program, kalkınmakta olan ülkelerde güçlü etkiler meydana getirdi.” diye konuştu.
Devlet Başkanı Xi’nin açılış konuşması Kuşak ve Yol boyundaki ülkelerin yararlanması için bir dizi projelerin hayata geçirilmesi amacıyla uluslararası organizasyonları desteklemek için ilave 1 milyar Amerikan doları sağlayacağını gösterdi.