SGK Prim borçlarına af geliyor

Meclis’e gönderilen kanun teklifi ile sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile devlete ve belediyelere olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçların gecikme zammı ve faizi silinecek. Yeni düzenleme ile 35 milyar liralık borcun yapılandırılması hedefleniyor.
SOSYAL güvenlik prim borcu olanlara yeni af geliyor. Meclis’e gönderilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde yaklaşık 35 milyar TL’lik borcun yapılandırılması hedefleniyor.