”Süreci devam ettirme konusunda kararlıyız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Uysal’ın ortak basın açıklaması şöyle:

Gültekin UYSAL- Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve heyetine öncelikle partimize gösterdikleri ziyaretleriyle beraber ilgi, alaka için müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim.

Türkiye çok derin bir yarılmayı yaşadığımız bir referandum sürecinden çıktı. Bu süreç içerisinde inandığımız değerler temelinde, cumhuriyet ve demokrasiye inanan, bu ülkenin tarihi yürüyüşüne devam edebilmesi için kurulların değerliliğini yeniden arttıracak bir değişimi Türkiye’nin önüne koymamız gerekirken, tarihi geriye doğru akıtırcasına Türkiye’nin önüne bir anayasal teklifle gelindi. Bütün bunlara rağmen milletimizin zihninde berraklaşan fikir “Hayır” istikametindedir.

ANA MUHALEFET HÜVİYETİYLE BU SÜRECİN YAPILANDIRILMASINDA CHP’NİN ÇOK BÜYÜK BİR GÖREVİ VAR

Mahkeme kararıyla, hakim kararıyla elde edilmiş bu sonuca rağmen bundan sonraki süreç içerisinde yine bu temel değerler etrafında sağduyu içerisinde, bölgemizde cereyan eden hadiselerle beraber değerlendirdiğimizde, Türkiye’nin yeni bir rotaya ihtiyacı olduğunu noktada hatta ana muhalefetin hüviyeti ve tarihsel kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Sayın Genel Başkanın bu süreç içerisinde hep olumlu siyaseti tercih ederek, lisandan başlayarak söylem düzeyine kadar Türk siyasetine önemli katkılar sağlamışlardır. Bu mana da Demokrat Parti olarak geçmişten bu güne gayet medeni bir şekilde tüm siyasi partilerle bu temel değerler etrafında her zaman bir araya gelebilmek noktasında fikrimizi açık yüreklilikle ifade ettik. Hem şahıslarına bu süreç içerisinde gösterdikleri anlayış, ortaya koydukları fikir ve zihniyet, üslup dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu ifade ettik, hem de bu kırılgan Türkiye’nin şartları dolayısıyla özellikle 17 Nisan’dan itibaren insanlarımızın geniş kitlelerin siyasetten beklediği beklentilerine karşılık gelecek, insanımızın önüne uygulanabilir belirli bir perspektifi hep beraber koyma mecburiyetimizin olduğunu bu vesileyle görüşmemiz esnasında karşılıklı olarak teati yapmak imkanı bulduk. İnşallah 2019 adı konulmuş ama ben Türkiye’nin önüne çok kısa vadede de erken Genel Seçimin gelebileceği kanaati içerisindeyim. Bu manada iktidarın kendi kırılganlıkları, ülkenin kırılganlıklarıyla beraber değerlendirdiklerini, yine bir şark kurnazlığı içerisinde bu sürecin içerisinden acaba istediklerimi elde edebilir miyim gibi bir anlayış içerisinde tekrar düşeceklerini ben şahsen görüyorum. Ama bütün bunlara rağmen siyasi partiler yarın seçim olacakmış gibi hazır olmalı. Bu manada Türkiye’yi bir bloklaşmaktan daha ziyade ortak değerler etrafında birleşebilen siyasi örgütlenmelerin, sadece siyasi partiler değil sivil unsurlarıyla beraber de önümüz süreçte anayasa temelinde temel fikirlerimizi ortaya koyacağımız beyannamelerle beraber geniş kitlelere daha fazlasıyla aksettirme imkanlarını hep beraber arama mecburiyetindeyiz. Ben hem ziyaretleri dolayısıyla hem bu referandum sürecinde ve bugün ana muhalefet hüviyetiyle bu sürecin yapılandırılmasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok büyük bir görevi var. Bu manada milletimizin beklentileri doğrultusunda her atacakları olumlu adımda Demokrat Parti olarak da olumlu fikir ve desteklerimizi açık yüreklilikle beyan edeceğimizi şimdiden sizlerin huzurunda ifade etmek isterim. Tekrar kendilerine müteşekkir olduğumu ifade ediyor saygılar sunuyorum.

Kemal KILIÇDAROĞLU- Efendim bende Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasi konusunda, cumhuriyet konusunda aramızda hiçbir görüş ayrılığı yok. Demokratik parlamenter sistem konusunda aramızda hiçbir görüş ayrılığı yok.

ÇABAMIZ, MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR, DEVAM EDECEK

Referandum sürecinde verdikleri destek bizim için çok ama çok önemliydi. Çünkü Demokrat Parti’nin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Celal Bayar’la başlayan Adnan Menderes’le devam eden, Süleyman Demirel, Turgut Özal dolayısıyla bu geleneği, cumhuriyete olan bağlılığı demokrasiye olan bağlılığı bizim için çok önemlidir. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz.

Önümüzdeki süreç içinde yine hep beraber demokrasiye sahip çıkmak, cumhuriyete sahip çıkmak, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmak gibi bir görevimiz var ve bu görevi yerine getirmek zorundayız. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde referandumda “Hayır” oyunu kullanan bütün vatandaşlarımızın süreci devam ettirme konusunda bizim kararlılığımızdan bilgileri olmasını isterim. Biz güzel bir ülkede, demokrasisi gelişmiş bir ülkede, siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak birlikte yaşama iradesi ortaya koyan bir anlayıştan geliyoruz ve bu anlayışı sürdürmek istiyoruz. Çabamız devam ediyor, mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkanın şahsında bütün Demokrat Partililere yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizi kabul ettiler, ağırladılar. Kendilerine yürekten tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Soru- Efendim Saadet Partisi’yle görüştünüz şimdi Demokrat Partiyle, orada da aynı soruyu yöneltmiştik yine, bir çatı aday ya da bir aday gündeme geldi mi?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Bu konuda görüşülmedi. Erken böyle çatı adaydı yok çok adaydı, az adaydı diye bir görüşmeyi bu aşamada yapmayı doğru bulmuyoruz zaten. Önce referandum sürecinde yaptığımız çalışmaların, yaptığımız katkıların, karşılaştığımız sorunları, bundan sonra neler yapılabilir? Partilerimiz açısından birbirimize görüşlerimizi aktardık. Dolayısıyla bugünden böyle kalkıp aday belirlemek gibi bir düşüncenin içinde olmadık. Sayın Genel Başkan’da zaten bu konuda düşüncelerini aktardı. Biz geleceğe bakıyoruz. Gelecekle ilgili geniş kitleleri kucaklamak ve o geniş kitlelere düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Demokratik parlamenter sistemin güçlenmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edilecek bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik parlamenter sistem içinde kurulmuştur ve yoluna böyle devam etmek zorundadır. Tek adama teslim edilen bir ülkenin sonu felaket olur, dünya örnekleri önümüzde. Günümüzde de örnekleri var, tarihte de örnekleri var. Dolayısıyla Demokrat Parti’nin köklerine baktığınız zaman, Cumhuriyet Halk Parti’sinin köklerine baktığınız zaman aynı gövdenin farklı dallarıdır. Demokratik bir parlamenter sistem içinde cumhuriyet kurulmuştur, cumhuriyet böyle gelişmiştir. Bu çerçevede biz yolumuza devam etme kararındayız. Dolayısıyla bizim savunduğumuz demokrasi.

Soru- Efendim Cumhurbaşkanı’nın Amerika ziyaretinde PYD’den bir saldırı olursa angajman kurallarını uygularız dedi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir geri adım mı?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Şu aşamada o konulara girmek istemiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü bu özel bir toplantıdır.

Soru- Salı günü söylediğiniz için hani hatırlatmak babında şu an için bir değerlendirme yapmak erken demiştiniz. Gelsin Amerika ziyaretini öyle konuşalım demiştiniz. Virgül değil nokta koyacağız…

Kemal KILIÇDAROĞLU- Bugün bir arkadaşımız, dış politikadan sorumlu arkadaşımız bugün bir basın toplantısı yaptı. Orada bütün ayrıntılar var.