7,5 MİLYAR HARCANDI

Araştırma Geliştirme faaliyetleri ile ilgili rakamlar belli oldu …
AR-GE FALİYETLERİNE
7,5 MİLYAR HARCANDI
Türkiye’de Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) merkezi sayısı 600’e ulaşırken, Ar-Ge
faaliyetleri için geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen harcamanın ise 7 milyar 508 milyon
TL olduğu belirlendi. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği
bilgilere göre, devletin 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 21,6
artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yaptığı ortaya çıktı. 2016 yılı merkezi
yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi
yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,29 olurken, merkezi yönetim bütçe
harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 olarak saptandı. Ayrıca Ar-Ge ile ilgili
yılbaşından bu yana medyaya 123 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi.
2017 yılında 8 milyar başlangıç ödeneği…
Ülkemizde 2017 yılı için Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen
başlangıç ödeneğinin de 8 milyar 174 milyon TL olduğu belirlendi. Bütçe
başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı
merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar
174 milyon TL olurken, Dolaylı Ar-Ge desteği ise 2 milyar 141 milyon TL olarak
tahmin edildi. Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL olarak
açıklanırken, buna göre Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının
toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu.
En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-
ekonomik hedeflere göre Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve
Karşılaştırılması Sınıflaması’na (NABS) göre sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en
çok ödeneğin yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından
finanse edilen) için tahsis edildiği ortaya çıktı. Bunu yüzde 21,2 ile savunma,
yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile
ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarımın takip ettiği
tespit edildi.