GÜRCİSTAN KUKK TOPLANTISI BATUM’DA YAPILDI

GÜRCİSTAN KUKK TOPLANTISI BATUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gürcistan Kara Ulaştırma Karma Komisyon toplantısı Gürcistan’ın Batum
kentinde gerçekleştirildi
Haber:Hayati Akbaş
BATUM-Gürcistan Kara Ulaştırma Karma Komisyon toplantısı Gürcistan’ın Batum
kentinde gerçekleştirildi
Türk tarafına Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu’nun
başkanlık ettiği toplantıda, sektörümüz açısından geçiş belgeleri hususunda önemli
gelişmeler yaşanmıştır.
Buna göre 2018 yılı ikili/transit/dönüş yükü belge kotası 150.000, 3. ülke belge
kotası 3.000 olarak belirlenmiştir. 
Boş giriş belge sayısı 10.000’de sabit tutulmuştur. 
Bunun haricinde 3,5 Ton altındaki kamyonetler 1 Ağustos 2017 itibariyle geçiş
belgesinden muaf tutulacak.
Gürcistan KUKK toplantısına UND'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah
Özer ve Alişan Topaloğlu, UND Trabzon Bölge Temsilcisi Hakan Demircan katıldı.