”İthal ET ,sorunu kısa vadede çözmez”

“Kırmızı Et Sektöründe Sorunların Çözümü İçin Bir Maraton Koşucusu

Gibi Sabırlı ve Kararlı Hareket Etmeliyiz.”

Ulusal Kırmızı Et Konseyi

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet HACIİNCE et fiyatlarının düşmesi için alınan et ithalatı konusu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada; sorunun çözümünün

uzun vadeli çalışmalar ile olacağı unutulmamalıdır.dedi.
“Kırmızı Et Sektöründe Sorunların Çözümü İçin Bir Maraton Koşucusu

Gibi Sabırlı ve Kararlı Hareket Etmeliyiz.” diyen
Ahmet HACIİNCEindir hacince şu görüşlere yer verdi:

Ülkemiz kırmızı et sektörü, 80 milyonluk nüfusumuzu ve aynı zamanda yıllık 37

milyon kişiyi bulan turistin et tüketimini karşılamaktadır. Sektör, gerek beslenmedeki yeri

gerekse üretimdeki mevcut potansiyeli nedeniyle kritik öneme sahiptir.

TÜİK verilerine göre Ülkemizin kırmızı et üretiminin arttığı görülmektedir. Ancak

nüfus artışı ve et restoranları sayısında artış, işlenmiş et ürünlerindeki üretim artışı vb.

nedenler ile artan talep doğrultusunda üretimimiz tüketimi karşılayabilir noktada değildir.

Hayvan sayımızın geliştirilmesi, kırmızı et üretimimizin artırılması için

Bakanlığımızın Milli Tarım Projesi başta olmak üzere geniş ölçekli ve uzun vadeli

programları hayata geçmektedir.

Arz eksikliğinden kaynaklanan fiyat dalgalanmaları bugünün sorunu değildir.

Bilindiği gibi ülkemizde besilik hayvan ithalatı Et ve Süt Kurumu aracılığıyla

yürütülmektedir. Ancak yaşanan süreçte hayvan tedarikinde istenen miktarda hayvanın et

üretimine dahil edilmemesi ve besicilik faaliyetiyle uğraşan kesimlerin yetersiz kapasiteyle

çalışmasına et üretiminde azalışa sebep olmaktadır. Bu nedenle işletmeler kesime gelen

hayvanlarını yeni hayvan girişi gerçekleşene kadar bekletmeyi tercih etmektedirler. Bu da

sektörde et üretim miktarlarında dalgalanmalara neden olmaktadır.

Bu nedenlerle arz-talep dengesinin sağlanamaması kırmızı et fiyatlarında artışa

neden olmakta tüketiciye yeterli miktarda ve uygun fiyattan kırmızı et ulaşamamaktadır. Kısa

dönemde canlı hayvan ithalatında talep edilen miktarların kesintisiz karşılanabilmesi

böylelikle besi tesislerinin tam kapasite ile üretim yaparak kırmızı et arzının artırılması önem

taşımaktadır.

Kısa vadede piyasa istikrarının sağlanmasına katkı sağlamak için yurtiçi kırmızı et

üretiminin tüketimi karşılama noktasına gelene kadar sadece besilik hayvan ithalatı sürekli

olarak ve besicilerin taleplerini karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Ancak sorunun çözümünün

uzun vadeli çalışmalar ile olacağı unutulmamalıdır.

Hayvancılığımızın gelişmesi için orta ve uzun dönemli, kırmızı et ve süt sektörünün

tamamının ortak çıkarlarını koruyan, üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasını, sanayicinin

yatırımlarını büyütebileceği, istihdam sağlayacağı, tüketicinin sağlıklı, güvenli ve ucuz eti

tüketebileceği şekilde orta ve uzun vadeli tedbirler alınması gerekmektedir.

Bakanlığımız, Ülkemizin kırmızı et üretiminde sürdürülebilir üretimi sağlamak

amacıyla Milli Tarım Projesi içerisinde sektöre dönük önemli adımlar atmıştır. Bu adımların

yakın bir zaman içinde olumlu etkilerinin görüleceğine inanıyoruz.

Kesimlik hayvan ve karkas etin gümrük vergisi oranlarında yapılan düzenlemeler,

et arzındaki yeterliliğin sağlanması, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının stabilize edilmesi ve

özellikle spekülatörlerin piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması içim

alınmış tedbirlerdir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız bizzat yaptığı açıklamalarda alınacak kararlarda

yurtiçi üretim maliyetlerinin dikkate alınacağı ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade

edilmeyeceğini belirtmiş olup, konseyimiz de ana görevi sürdürülebilir et üretiminin sağlanmasında

tüm tarafların haklarını korumaya yönelik çalışmalarına devam edecek ve sektörde istikrarın

bozulmasına müsaade etmeyecektir.

Belirtilen nedenlerle besicilerimizin üretimlerini sürdürmelerini, umutsuzluk

içerisinde hareket etmemelerini diliyoruz.