TÜRKİYE’DE 28 MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞAN VAR

Türkiye’nin İşgücü İstatistikleri belli oldu …
TÜRKİYE’DE 28 MİLYONDAN

FAZLA ÇALIŞAN VAR

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Haziran döneminde, bir önceki
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişiye
yükselirken, Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde
ettiği bilgilere göre, istihdam oranının ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 48 olduğu
tespit edildi. Medyada istihdam ile ilgili yılbaşından bu yana 555 bin 371 haber
çıktığı belirlendi.
En çok çalışan hizmet sektöründe…
Aynı dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı 872 bin kişi artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 20,1’inin
tarım, yüzde 18,8’inin sanayi, yüzde 7,6’sının inşaat, yüzde 53,6’sının ise hizmet
sektöründe yer aldı belirlendi. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında
tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün
payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payının 0,1 puan, hizmet sektörünün
payının ise 0,5 puan arttığı görüldü.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti…
İşgücüne katılım 2017 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1
puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan
değerlendirmelere göre, erkeklerde işgücüne katılma oranının 0,7 puanlık artışla
yüzde 73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleştiği
saptandı. İşgücü ile ilgili medyaya yansıyan haber sayısı 46 bin 549 olarak
gerçekleşti.
İşsizlik oranı değişmedi…
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Haziran
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin
kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek
yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2
puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran değişim
göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti. İşsizlikle ilgili ise medyaya 198 bin
266 haber yansıdığı görüldü.