ANKARA MARKA FESTİVALİ

ANKARA MARKA FESTİVALİ YAHYA AKSOY
Ülkeler, kendi markasını, kendi imajı ile yaratırlar. Kentler de öyledir.Kentlerin imajını oluşturacak tüm değerleri iyi seçmek ve görüntülemek önem kazanmaktadır. Markalaşmada başarılı olmak için söz değil, eylem ve işlemleri simgeleyen güven verici, kaliteli üretimleri gündeme taşımak esastır.
İtalyanca’da “marca” dan dilimize geçmiş. O da Almanca’daki “mark”tan gelir. İmalatçı veya tacir tarafından kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ve onları rakiplerin ürünlerinden ayırt etmek için kullanılan kelime, söz veya işaret. Marka, işletme unvanı veya işletmenin ürününe verilen özel bir isim şeklinde olabilir.
Marka kullanmaktaki asıl amaç firmayı tanıtmaktır. Bununla birlikte, marka alıcıyı da korur. Belirli markalar tüketicinin gözünde belirli kalitelerin simgesi durumundadır. Dolayısıyla malların değişik kalitelerinin ayırt edilmesine yardımcı olurlar.
Üretici açısından da kendi malları üzerinde bir ölçüde monopolcü güç kazanılmasına yol açarlar. Bu sayede tüketicinin talebi kendi malına doğru yönlendirilir ve talep üzerinde bir ölçüde denetim sağlanır. Yeni malların tanıtımında ve reklam faaliyetlerinde markanın önemli bir rolü vardır.
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen tanıtımlardır.
Başkentler, daha çok siyasi, sosyal, kültürel, tarihi özellikleri ile dikkatleri üzerlerinde toplarlar.Bunlara,ticari yönü de dahil etmek için önemli çalışmalar yapmak gerekir. Kongreler, ulusal ve uluslararası toplantılar, resmi ziyaretler,ticaret fuarları ve sanat etkinlikleri de kentin tanıtılmasında öncelikli ve önemli görevleri yerine getirirler. Ankara ,bu konuda atağa geçmiş bulunmaktadır.
Ülkeleri ve Kentlerini unutulmaz yapan konular vardır.Bunların başında tarihi yapılar ve çağdaş sanat etkinlikleri gelmektedir. Üretilen mallar, ambalajlar, ticaret piyasasında ilgi ve dikketle karşılanmalıdır. Aranan ve güvenilen ürünlerle ve diğer değerlerle markalaşmak önemlidir.
Ankara bir külltür başkenti olarak yerini almalıdır. Bu alanda hizmet verecek bir Opera-tiyatro ve senfoni orkestrası binaları ve salonları hiç vakit geçirilmeden yapılmalıdır…CSO’nun yeni binası yıllardır,ödenek yetersizliğinden tamamlanamadı.Kültürel imajla taçlandırılacak, güven ve kaliteye dayanan ticari imaj birbiriyle bütünleştiği zaman mutlaka başarıya ulaşılacaktır.
Viyana, Prag, Moskova, Londra, Paris,Tokyo ve Pekin gibi bazı başkentleri önemli ve unutulmaz yapan kültür yapıları ve sanat topluluklarıdır. Ticarette isim yapan ürünleridir…
Ülkemizde çok değerli sanatçıların meydana getirdiği topluluklara, çağdaş sanat mekânları hazırlamak öncelikli olmalıdır.
Ünü piyano sanatçımız Fazıl Say ile birlikte Suna Kan, İdil Biret, Gülsüm Onay gibi müzik alanında dünya çapında bilinen,sayılan ve sevilen sanatçılarımız vardır.
Ticari alanda marka kent olmak yapılacak çok şey bulunmaktadır.
Önce güven, kalite, ulaşım,ambalaj, tanıtım ve fiat kalitesi ele alınmaldır.Bu alanda en üst düzeye çıkarılacak gayretler, markalaşmak için alt yapıyı oluşturur. Bu temel üzerine yükselecek ticari yapılar ,sağlam, saygın, etkili ,güvenilir ve inandırıcı olur. Marka olur.
Spor, sanat, kültür, bilim ve düşünce dünyası açısından saygın, seçkin ve yetenekli kimseler markalaşma konularında inanılır ve güven verici kaynaklar olarak değerlendirilebilir.
Son yıllarda büyük emekler ve gayretlerle düzenlenen ” Ankara Marka Festivali”, düşünce olarak cazip gelmektedir. Bunun uygulama alanlarını ve konularını, proğram ve projelerini oluştururken geniş bir kadro çalışması esas alınmalıdır. Öneriler, önlemler ve uygulamalar birlikte masaya yatırılarak, uygulama dikkatle izlenmeli, araştırmalara ve iletişim kaynaklarına özen gösterilmelidir.İmaj değerlendirilmesinde etkili olabilecek yabancı basın mensupları davet edilmelidir. Markalaşmak için ulusaldan evrensele taşınmak, ayrıntılı çalışmayı gerektirmekte.
Ülkelerin büyük elçileri ve ticaret müşavirleri programlara dahil edilmeli ve gelişmeleri yakından izlemelerine ortam hazırlanmalıdır. Yabancı dillerde hazırlanan broşürler ve diğer tanıcı dokümanlar ilgi yerlere zamanından önce ulaştırılmalıdır.
Her alanda olduğu gibi, bir konunun başarıya ulaşması için koordineli,planlı ve gerçekçi bir çalışma esas alınmalı,hatalar tartışılıp anında çözüm yolları üretilerek başarıya ulaşılmalıdır.
“Ankara Marka Festivali”nin içi doldurulmalı, tanıtım afişi olmaktan çıkarılarak,hayata geçirilmelidir.Marka özgün ve özel olduğu sürece kalıcı, etkili ve yararlı olur.Bu yolda başarılı olmak, ulusal ve bölgesel çıkarlarımıza bütün alanlarda büyük katkılar sağlayacaktır…