unnamed (12)kadın ,işçiler

KADINLAR İSTİHDAMDA ERKEKLERİ GEÇTİ

İstihdam artışı kadınlarda yüzde 5, erkeklerde ise yüzde 3 oldu .…
KADINLAR İSTİHDAMDA

ERKEKLERİ GEÇTİ

Türkiye’de 2017 yılı İşgücü İstatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki
kişi sayısı 59 milyon 894 bin olarak belirlenirken Interpress’in TUİK
verilerinden derlediği bilgilere göre, çalışma çağındaki bu nüfusun yüzde
50,5’ini oluşturan kadınların, toplam istihdamın yüzde 31'ini oluşturduğu
tespit edildi. Son bir yılda istihdam artışı kadınlarda yüzde 5 olurken,
erkeklerde ise bu oranın yüzde 3 olarak gerçekleştiği görüldü. İstihdam
oranının ise kadınlarda 0,9 puan artarak yüzde 28,9'a, erkeklerde 0,5
puan artarak yüzde 65,6'ya yükseldiği anlaşıldı.
Çalışan kadınların yarısından fazlası hizmet sektöründe …
İstihdamdaki kadınların yüzde 56,1'i hizmet, yüzde 28,3'ü tarım, yüzde
14,6'sı sanayi, yüzde 0,9'u ise inşaat sektöründe yer aldı. Sektörler
itibarıyla en önemli artış yüzde 6,3 ile hizmet sektöründe yaşanırken bunu
yüzde 3,6 ile tarım, yüzde 3,1 ile sanayi sektörü izledi. İnşaat sektöründe
ise bir önceki yıla göre yüzde 1,2 oranında düşüş gerçekleştiği belirlendi.
Çalışan kadınların eğitim durumu …
Çalışan kadınların yüzde 47,6'sı lise altı eğitimliler olurken, yüzde
28,3'ünü yükseköğretim mezunları, yüzde 8,4'ünü okur-yazar olmayanlar,
yüzde 8,1'ini lise, yüzde 7,7'sini mesleki veya teknik lise mezunları
oluşturdu. Kadın istihdamındaki en önemli artış yüzde 7,7 ile
yükseköğretim, yüzde 7,4 ile mesleki veya teknik lise mezunlarında
yaşandı. Artışın en düşük olduğu eğitim düzeyleri ise yüzde 3,4 ile okur-
yazar olmayanlar ve lise altı eğitimliler olarak tespit edildi.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *