İNCE BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHHAREM İNCE
BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İ ZİYARET ETTİ
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için Cumhuriyet Halk Partisinin
Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Birleşik Kamu-İş’i
ziyaret etti.
Muharrem İnce'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba ve CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça eşlik ettiler.
Muharrem İnce ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Mehmet Balık
karşıladı.
Genel Başkan Mehmet Balık, İnce’ye, Cumhurbaşkanı olarak hükümeti kurması durumunda;
hükümet ile kamu çalışanları arasında akdedilecek toplu sözleşme ön protokol önerisini
sundu.
Buna göre;
1- Tüm kamu işgörenlerinin; sendikal özgürlükleri, çalışanların sendika, toplu sözleşme
ve grev hakları uluslararası sözleşmelerin öngördüğü şekilde güvence altına alınacaktır.
2- Kamu istihdamında güvencesiz çalıştırma tamamen ortadan kaldırılacaktır. Kamuda
yer alan taşeron ve 4/B, 4/C sözleşmeli personel uygulamasına son verilecektir.
3- En düşük devlet memuru maaşı yoksulluk sınırı altında olmayacaktır. Ayrıca hali
hazırda çalışan kamu görevlileri ile emekliler arasında ki ücret farkı kademeli olarak
kaldırılacaktır.
4- 2018 yılının ikinci altı ayından başlamak üzere asgari geçim ücreti en az 2200 TL
olacaktır. Asgari ücret ve diğer tüm ücretlerden asgari kadar olan kısmından vergi kesintisi
yapılmayacaktır. Vergi kesintilerinden adaletsizlik tümüyle ortadan kaldırılacaktır.
5- Kamu personellerine yönelik “performans değerlendirme sistemi” ortadan
kaldırılacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu korunacak, kamu istihdamında güvenceli
çalışma koşulları sağlanacaktır.
6- İş yeri denetimlerinde caydırıcı önlemler alınacak, çalışma yaşamında ki ölümlerin
önüne geçilecektir.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 24 Haziran’da Cumhuriyet tarihinin en önemli
seçiminin yaşanacağını ifade ederek, “Türkiye’yi normalleştireceğiz. OHAL’i kaldıracağız,
mülakatları kaldıracağız. Seçilince bir haftada kaldıracağız. 657’den geriye gidiş asla
olmayacak. Görevde yükselmeler adil olacak. Hiç kimsenin inancına bakmadan o işteki

başarısına bakarak kamudaki yükselmenin önünü açacağız. Barışacağız, büyüyeceğiz,
bölüşeceğiz” diye konuştu.