Türk dünyasının sesi daha gür çıkacak…

Türk dünyasının sesi daha

gür çıkacak…

Necdet Buluz

16-22 Temmuz 2018 tarihlerinde Yalova’da 21. Türk Boyları Kültür Şöleni’ yapılacak. 30 yıldır aralıksız yapılan bu şölenin hazırlıkları da bütün hızı ile sürüyor.

YAFEM’in yönetim kadrosundan Muhsin Sevencan, bu yıl düzenlenecek olan şölen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl daha kapsamlı ve profesyonelce yapılan ve Türk dünyasını kuçaklaştıran bu etkinlikle ilgili değerli hocamızın açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz:

“YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik Kulübü)1988 yılında kuruldu. Özlemle planlanan Türk Dünyası Buluşması etkinliklerinin ilki 1998 yılında yapıldı. YAFEM olarak 30 yıldır büyük bir özveri ve fedakârlıklarla Türk Dünyası ortak kültürünün tanıtımına çaba harcamaktayız.

Bu uğurda yola çıktığımız yıllarda Türk Dünyası sahasında çalışma yapan STK yok denecek kadar azdı. TİKA, TÜRKSOY ve Akraba Toplulukları ile ilgili devlet kurumları henüz kurulmamıştı.

Yalova’da Türk Dünyası’nın birlikteliğine gönül vermiş bir grup genç insan, samimi, beklentisiz ve ilkelerinden taviz vermeyecek şekilde çeyrek asırdan fazla süren bir çalışmayı Türk Kültür Coğrafyası’na armağan etti.

Çalışmalarımız belki amatörceydi. Lakin birçok kesim faaliyetlerimizden esinlenerek Türk Dünyası’na yönelik sportif ve kültürel alanda etkinlikler düzenlemeye başladı. YAFEM olarak samimiyetle yürütülen bu tür etkinliklerden her zaman memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Tek endişemiz aynı amaca hizmet eden etkinlik tarihlerinin birbirleriyle çakıştırılmasıydı. Bu konuda duyarlı davranan STK’lara teşekkür ediyoruz.

Bu yıl 16-22 Temmuz 2018 tarihlerinde Yalova’da 21. Türk Boyları Kültür Şöleni’ni gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Şölen kapsamında 12. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması, 10. Türk Dünyası Şairler Buluşması hazırlıkları da devam etmektedir.

Geçmişten bu yana bir idealimiz vardı. Dünya’da halen var olan tüm Türk boylarını Yalova’da bir araya getirmek ve yüzyılın Türk Dünyası kurultayını gerçekleştirmekti. Önceki yıllarda 30 ayrı Türk Boyu’nu bir araya getirmeye muvaffak olduk. Lakin hedefimize henüz ulaşamadık.

ABD’den Kızılderililer aramıza katıldı.

Doğu Türkistan’ın sürgündeki parlamentosu YAFEM’le birlikte ilk toplantısını Yalova’da gerçekleştirdi.

Sayıları azalan Çulım, Dolganlar, Karaylar, Kırımçaklar, Nogaylar, Salarlar, Şorlar, Urumlar, Karapapaklar, Teleütler, Hakaslar, Terekemeler, Ahıskalılar, Altaylar ve daha birçok Türk toplulukları Yalova’ya gelerek Türk Dünyası birlikteliğinin içindeki yerini aldı.

Tek bir seferde hepsini bir araya getiremeyişimiz bizden kaynaklanan durum değildi. Yeterli desteği alamadığımız için nihai hedefimize ulaşamadık.

“Bu işi nasıl başarıyorsunuz?” sorusu ise çalışmalarımızı yücelten bir bakış açısı olarak her zaman karşımızda durmaktadır.

YAFEM, Türk Dünyası’nın gönül insanlarıyla yoluna devam etmektedir. Çin Seddi’nden Balkanlara uzanan coğrafyada yaşayan birçok gönül eri, davetiye aldığında kendi imkânlarından özveride bulunarak Yalova’da buluşmaya gelmekte ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının temsilcileri bir birlerini daha yakından tanıma fırsatına sahip olmaktadır.

Bu sayede Türk Kültür Coğrafyası’nda var olan bütün sorunları müzakere ederek YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği vasıtasıyla tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Halk oyunları gösterileriyle azınlık ve özerk cumhuriyetler kültürlerini sergilerken al bayrağın yanında öz bayrağının sevgisini yaşamakta, milli kimliğini en güzel şekilde tanıtma imkânı bulmakta ve onların bu konudaki çabaları bizim çalışma azmimizi daha da yükseltmektedir.

YAFEM, Doğu Türkistan’dır. Batı Trakya’dır. Irak ve Suriye’deki Türkmenlerini sesi, gözü ve kulağıdır.

Kırım’ın haykırışıdır.

Türk Cumhuriyetleri arasında köprüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının daim olmasına tükenmez bir azimle bağlıdır.

Rusya, Bulgaristan, Romanya, İran, Afganistan, Çin gibi ülkelerdeki Türk azınlıkların dünya insanlığına ulaşan iletişim bağıdır.

YAFEM, Al Bayrağı beş yüz milyonluk Türk coğrafyasının semalarında dalgalandırmayı başarmış ve mazlum durumda yaşayan soydaşlarımızın sesidir.

Geldiğimiz noktada, dilde ve fikirde işbirliği alanına ciddi katkılarda bulunduğumuz aşikârdır. Ekonomik alanda birlik konusu ise elbette devletimizin gücüyle yürütülmesi gereken bir konudur ki bu alanda ciddi çalışmalar yapıldığını sevinçle duymaktayız.

2018 yılında yeniden buluşma çağrımıza şimdiden destek veren gönül dostlarımıza, katkı sunan kurumlarımıza, Yalova Belediyesi’ne, İl Özel İdaresi’ne, YTSO ve Kültür Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarken bu sahada hizmet veren devlet kurumlarının da yakın ilgisini arzu etmekteyiz.

16-22 Temmuz 2018 tarihlerinde 21. Türk Boyları Kültür Şöleni’nde Yalova’da buluşmak dileklerimizle YAFEM olarak ok burcundan yay burcuna, dünyadaki tüm Türk topluluklarına selamlarımızı sunuyoruz.”

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz