DSC_9043.jpg haluk erdem

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE FELSEFE SEMİNERLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE FELSEFE SEMİNERLERİ

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Cevriye Demir
Güneş, Doç.Dr.Hakan Gündoğdu ve Dr.Öğr.Üyesi Sengün M. Acar Keskin’in Bilimsel
Düzenleme Kurulu ve Sekreterya’sında düzenlenen Gazi’de Felsefe Seminerleri’nin üçüncüsü
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. H.Haluk Erdem’in
‘‘Karl Jaspers Felsefesinde Varoluş Aydınlanması’’ başlıklı konuşmasıyla devam edecek. 20
Haziran Çarşamba günü saat 11:00’de başlayacak konuşma, Gazi Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü D Blok Kat:2’de gerçekleştirilecek. Felsefe seminerleri akademik
personelin ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olarak düzenleniyor. Felsefe seminerleri
kapsamında daha önce filozoflar Michel Foucault ve Emmanuel Levinas hakkında
konuşmalar yapıldı.

Karl Jaspers felsefesiyle ilgili çalışmalarıyla bilinen H.Haluk Erdem konuşmasında, filozofun
başta insan olmak üzere çeşitli konularda ileri sürdüğü görüşlerini aktaracak ve tartışmaya
açacak. Karl Jaspers lise felsefe ders kitaplarında da yerini almış olan ‘‘felsefe, yolda
olmaktır’’ sözüyle ve insan gerçekliğine ilişkin olarak söylediği ‘‘insan kendisi hakkında
bildiğinden ve bilinenden daha fazladır’’ düşüncesiyle tanınmaktadır. Jaspers, ayrıca
Almanya’daki Nazi dönemini şiddetle eleştirmiş ve kendi isteğiyle İsviçre’ye yerleşmiştir.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *