indir.jpg YAHYA AKSOY

HALK HİZMETLERİ

HALK HİZMETLERİ YAHYA AKSOY
Aile, kabile, kavim,oba,beylik , kent devletleri ve imparatorluk şeklinde örgütlenen toplum idareleri giderek demokratik bir ulus devlete dönüşmüş ve bu örgütlenmeler içerisinde kamu hiizmetlerini yürüten geörveliler ve meslekler ortaya çıkmıştır.
Halk çeşiitli alanlarda hizmet veren komu görevlileri zamanla daha geniş,yaygın ve etkin bir şekilde örgütlenmek zorunla kalmıştır.
Halka hizmet götürmek için kurulan devlet kurumları ve özel kuruluşlar içersinde önceliği ve önemi olanlara özel olarak destek sağlanarak gelişmelerine yardımcı olunmuştur.
En küçük yerleşim yerleri olarak mezra,köyler ve mahalleler de halkın seçimi ile işbaşına gelen muhtarlara en yakın yardımcı hizmet birimleri olarak , nüfus, tapu, ziraat, eğitim,sağlık, güvenlik ve sanayi ve benzeri alanlardsa il ve ilçelerde yönetim birimler yeşkil edilmektedir.
Halk hizmet verececek kuruluşlar, başarılı, verimli olmak için halka yakın bir konumda olmak durumdadırlar. Personel, teknilk araç ve donanımla hizmetleri sunarken insan unsurunu hep göçz önününde buludurmalıdırlar.
Nüfus, tapu,tarım , eğitim, sağlık biirimlerinde hizmmet verenler, halk kültürüne gönül ve emek vererek oluşmları ve gelişmeleri yakından izlemek, tanımak durumdadır. Sorunların çözümü, hizmetin verimliliği esas alınmalıdır.
Doğup, büyüdüğüm Boğazlıyan ilçesinde kamu hizmeti verenler nüfus müdürlüğüne ait birkaç anımı anlatarak bu konuda geçmişe ışık tutmak istedim.
1960’lı yıllarda Boğazlıyan nüfus müdürü Ömer bey, tecrübesi, babacanlığı,yardımseverliği ve şakacı kişiliği ile halkın dikkatini hep üzerinde toplamıştır.
Tarım ve hayvanncılıkla uğraşmakta olan çevre halkının, sık sık nüfus cüzdanlarını su kanallarına düşürmesi, kaybetmesi ve tekrar nüfusa gelerek cüzdan istemeleri sonucunda, halkı kırmadan, üzmeden ve tamamen gönüllü olarak kayıpları önlemme politikası uygulaması ( bir siğara,horoz vaya küçük armağanlar olmadan yeni kayıt vermemesi) sonucunda, kayıpların önlendiğini kendisinden ve halktan çok dinlemiştim.
Bu durmlardan hiçbir zaman şikayetçi olmayan halkın, tapu, askerlik ve benzeri tüm işlemlerde nüfusla olan bağlantılarında yardımcı olan nüfus müdürü Ömer Sayın’ı uzun yıllar hafızalarında ve anılarında yaşatmakta olduklarına da tanık olduk.
“Ah! Ömer amca ilçede olsaydı, hep işlerimizi hallederdi ve kolaylaştırırdı…” diyen halkın duaları ve kendi anılarımla yıllar önce aramızdan ayrılan Sarıkaya İlçe nüfusuna kayıtlı Ömer Sayın amcayı rahmetle anıyorum.
Halka hizmet kutsaldır. Gönüllerde yer tutmak kolay değildir.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *