116124MAHMUT MAKAL

”MAHMUT MAKAL’IN IŞIĞINI BÜTÜN MEMLEKETE YAYMALIYIZ”

GÖREVİMİZ MAHMUT MAKAL’IN IŞIĞINI BÜTÜN MEMLEKETE YAYMAKTIR
Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Merkez
Yönetim Kurulu, Mahmut Makal'ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. 
Mesajda, büyük edebiyatçı, toplumcu, gerçekçi sanatın ve köy edebiyatının en güçlü
isimlerinden olan Makal'ın aynı zamanda eserleriyle, Türkiye'de öğretmen mücadeleleri ve
direnişleri mirasına en büyük katkıyı yapan eğitim savaşçılarından biri olduğu vurgulandı. Birleşik
Kamu-İş olarak görevlerinin Makal'ın laik, çağdaş ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmek
olduğu belirtilen mesajda "Görevimiz Makal'ın ışığını bütün memlekete yaymaktır" denildi. 
Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun, Mahmut Makal'ın ardından yayınladığı
mesajın tamamı şöyledir: 
BİRLEŞİK KAMU-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU:
“MAHMUT MAKAL, ESERLERİYLE, ÖĞRETMEN MÜCADALELERİ
MİRASINA EN BÜYÜK KATKIYI YAPAN EĞİTİMCİLERİMİZDENDİ. ANISI ÖNÜNDE
SAYGIYLA EĞİLİYORUZ.”
“GÖREVİMİZ MAKAL’IN LAİK, ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK EĞİTİM
MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEK, IŞIĞINI BÜTÜN MEMLEKETE YAYMAKTIR.”
Ülkemizin en büyük edebiyatçılarından,  toplumcu ve gerçekçi sanatın, köy edebiyatının en
güçlü isimlerinden olan büyük eğitim savaşçısı Mahmut Makal’ı kaybetmenin derin üzüntüsü
içerisindeyiz.
Cumhuriyet’imizin büyük eğitim seferberliğinin köy enstitülerinde yetişen en değerli
aydınlarımızdan Mahmut Makal, Anadolu köylerinde açlığa, yoksulluğa, cehalete ve karanlığa karşı
açmış olduğu savaşla ve eserleriyle, öğretmen mücadelesinin, TÖS ve TÖB-DER direniş ve
mücadelelerinin mirasına en büyük katkıyı yapan eğitimcilerimizden biridir.  Bize bırakmış olduğu
mücadele mirası ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Mahmut Makal’ın bilimsel, laik, çağdaş ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmek,
ışığını tüm memleket yaymak görevimizdir. Anısını mücadelemizde en canlı biçimde yaşatacağız.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *