Emeklilikte YAŞ kaldırılmalı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı Mehmet BALIK ”EMEKLİLİK’TE YAŞ KAPSAMI UYGULAMASI ORTADAN KALDIRILMALIDIR”dedi.
Balık şunları söyledi:Emeklilik kapsamında yaş uygulaması ülkemiz de binlerce çalışanın yaşadığı en önemli
sorunların başında gelmektedir. Prim ödeme günü sayıları bakımından emekli olmayı çoktan hak
etmelerine rağmen yaş sınırına takılan yüz binlerce çalışanın emeklilik hakkı adeta yıllardır yok
sayılmaktadır.
Ülkemiz 65 yaş sınırı ile emeklilik yaşının dünya genelinde en yüksek emeklilik yaş hakkına
sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bir nevi ülkemiz çalışanlarına deyim yerindeyse mezarda
emekli olma hakkı dayatılmaktadır. Emeklilik Kapsamında Yaş’a takılanların yaşadıkları sıkıntı göz
önüne alındığında, ülkemiz koşullarında emekli olmak adeta bir mucizeye dönüşmüş durumdadır.
Ülkemiz de emekliliğe erişim hakkı 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile daha da zor
bir hale getirilmiştir. Emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli
aylıkları düşmeye başlamıştır. Ülkemizdeki emeklilerin yüzde 70’i 50 ve daha üzeri yaş grubu arasında
yer almaktadır. Bu durum ülkemiz de emekli olmanın oldukça zor olduğunu gözler önüne sermektedir.
Ülkemiz de çalışanların emeklilik yaşının yükselmesi ve yıl ve prim gün sayısını
tamamlayanların yaş koşuluna takılması nedeniyle büyük mağduriyetlerin açığa çıkması hepimizin
malumu. Bu durumda olan emekliler için iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Emekli olanlar ya kıdem
tazminatlarını alıp işten ayrılmakta veya çıkarılmaktadır. Ayrıca emeklilikte yaşa takılan çalışanlar
emeklilik yaşını doldurana kadar daha güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmaktadır.
Bu bakımdan emeklilik hakkı için prim sayısını doldurmuş fakat yaş sınırına takılmış olan
yüzbinlerce çalışanın yaşadığı bu temel sıkıntı bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Yeni
yasama döneminde Çalışma Bakanlığının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nda değişiklik yapması ve yaşanılan bu hak mağduriyetinin önüne geçmesi gerekmektedir.
Ayrıca emeklilerin yaşam koşulları göz önüne alındığında; emekli aylıklarının enflasyon
oranlarına göre yeniden düzenlenmesi, emeklilik aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırları göz önüne
alınarak gerekli artışların yapılması gerekmektedir.

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı