“Nasıl Bir Yerel Yönetim” istiyoruz?

BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve TÜM YEREL-SENDEN YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU DÜZENLEDİ:

“KAMUCU, HALKÇI VE EMEKTEN YANA YEREL YÖNETİMİ SAVUNUYORUZ”

Birleşik Kamu-İş ve Tüm Yerel-Sen tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır” Sempozyumu, Ankara’da gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde sorunların ve çözümlerin ortaya çıkarılması, toplumcu ve kamucu anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak için düzenlenen sempozyuma akademisyenler, siyasetçiler ve özellikle belediye çalışanları olmak üzere kamu çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, Doç. Dr. Süheyla Suzan Alıca, Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu ve Dr. Ozan Zengin’in konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çok sayıda CHP milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve çok sayıda belediye başkan adayı da katıldı.

Sempozyumda, Birleşik Kamu-İş Araştırma Merkezi KAMU-AR tarafından yapılmış ve Kamucu Tavır’ın yerel yönetimler sayısında yayınlanmış olan “Yerel Yönetimlerde Çalışanların Sosyo-ekonomik Durumları Araştırması” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma raporunu sunan Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir belediye çalışanlarının borçlanarak yaşamlarını sürdürebildiğine, güvencesizlik ve gelecek kaygısını yoğun olarak hissettiklerine ve neredeyse tamamının siyasi baskı altında olduğuna dikkati çekti. Rapora göre kamu çalışanlarının neredeyse tamamı psikolojik veya fiziksel şiddete uğradığını düşünüyor. Çok büyük bir kısmı da belirli bir sendikaya üye olma konusunda baskı altında olduğunu söylüyor.

Sempozyum sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde de halkçı, kamucu ve emekten yana, katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışının temel ilkeleri ortaya konuldu. İnsan ve emek odaklı belediye yönetimlerine somut örnekler verildi.

“Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır” Sempozyumunun kapanışında, yerel yönetimler konusunda ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin değerlendirmelerinin bulunduğu Kamucu Tavır dergisinin “Nasıl Bir Yerel Yönetim” konulu yeni sayısı da kamuoyunun dikkatine sunuldu.