Prof.Vedat Özsoy

Görsel Kültür Kuramının Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması Çalıştayı…

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, çalıştaylar ve pilot çalışmalar yapılacak…

Görsel Kültür Kuramının Görsel Sanatlar
Derslerinde Uygulanması Çalıştayı…

Haber:Halim UTLU

Görsel kültür kuramının öğrenilmesi, uygulama yöntemlerinin deneyimlenerek beceri kazanılması, edinilen bilgi ve tecrübelerin öğrencilere aktarmalarının hedeflendiği “Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması” başlıklı TÜBİTAK Projesi kapsamında, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir çalıştay düzenlendi..
Çalıştay ile görsel kültür temelli sanat öğretimi öğrencilerin, afiş, billboard, gazete, dergi, ambalaj, web sayfası,TV vb. gibi reklamlarda kullanılan görseller ile bazı çizgi film ve çizgi romanların, aslında göründükleri gibi masum olmayabileceklerinin,
içlerinde birçok anlam katmanları olabileceğinin farkına varmalarını sağlayacak.

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, çalıştaylar ve pilot çalışmalar yapılacak

Genel merkezi Ankara olan Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği(GÖRSED) kurucu başkanlarından Prof. Dr. Vedat Özsoy’un başkanlığında yürütülen “Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması” başlıklı proje kapsamında, ayrıca Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde çalıştaylar ve pilot çalışmalar yapılacak…
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3. kat toplantı salonunda (Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Cad. No:43, Çankaya/Ankara) 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak çalıştay proje ekibinde, Prof. Dr. Vedat Özsoy, Doç. Dr. Nuray Mamur,Öğr Gör.Dr.Vedat Güntay, Arş.Gör.Sevcan Saribaş, İbrahim Karagöz, Şükran Şahin ve Meral Fidan yer alıyor.

Küresel görsel kültürün zararlı etkileri hakkında bilgiler verilecek

Proje ile “Görsel Kültür Kuramı Temelli Görsel Sanatlar Dersi Planı” hazırlanarak, gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler yoluyla, sınıf ve görsel sanatlar öğretmenleri ile öğretmen adaylarının, küresel görsel kültürün zararlı etkileri hakkında öğrencilerini, gerek kuramsal bilgiler, gerekse sanatsal uygulamalar yoluyla bilinçlendirmeleri, üst düzey eleştirel düşünce becerileri kazanmalarını sağlamaları amaçlanıyor.
Görsel kültür temelli sanat öğretimi öğrencilerin, afiş, billboard, gazete, dergi, ambalaj, web sayfası,TV vb. gibi reklamlarda kullanılan görseller ile bazı çizgi film ve çizgi romanların aslında göründükleri gibi masum olmayabileceklerinin, içlerinde birçok anlam katmanları olabileceğinin farkına varmalarını sağlayacak.

Sınıf ve görsel sanatlar öğretmenleri ve öğretmen adaylarını ilgilendiriyor

Bu kavramsal çerçeveye dayalı olarak, bu projenin hedef kitlesini, ilk ve ortaokul öğretmenleri ile eğitim fakültelerinin son sınıfında okuyan öğretmen adayları ve projede yer alan öğrenciler oluşturuyor.
Proje ile Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yapılacak çalıştaylar ve pilot çalışmalarla, sınıf ve görsel sanatlar öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının, görsel kültür kuramını öğrenmeleri, uygulama yöntemlerini deneyimleyerek beceri kazanmaları, edindikleri bilgi ve tecrübelerini ilk ve ortaokul öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor. GÖRSED yöneticilerinden alınan bilgiye göre; sınırlı sayıda kontenjan olduğu için, bu çalıştaya katılmak isteyen (SADECE ANKARA’DA GÖREV YAPAN) üyelerin, 7 Mart 2019 saat 17.00’ye kadar, (Şükran Şahin) isimlerini yazdırmaları gerekiyor.

Çalıştay programı / 9 Mart 2019

1. Oturum: 09:30-12:30
09:30-10:00 Açılış konuşması: Prof. Dr. Vedat ÖZSOY(Proje içeriği hakkında bilgilendirme),
10:00-11:00 Sanat eğitiminde değişen değerler, paradigmalar nelerdir? Doç. Dr. Nuray Mamur
Sanat eğitiminde değişen değerler aşağıda belirtilen 4 unsur bağlamında katılımcılara sunulacak ve tartışmaya açılacaktır.
1. Sanat pratikleri, 2. Eğitim yaklaşımları, 3. Çocuk, sanat ve eğitim, 4. Sanat eğitimi yaklaşımları.
11:00-11.15 Çay-kahve arası
11:15-12:30 Görsel kültür ile niçin ilgileniyoruz? Görsel kültür imgelerini nasıl okumalıyız? Doç. Dr. Nuray Mamur
Görsel kültür imgelerinin yapılandırılması aşağıda belirtilen 7 unsur bağlamında sunulacak ve tartışmaya açılacaktır.
1.Çekicilik, 2.Temsil, 3.Bakış, 4.İdeoloji, 5.Güç, 6. Metinlerarasılık, 7. Çokmodellik.
12:30-13:30 Öğle yemeği arası
2. Oturum: 13:30-15:30
13:30-15:30 Anlamı nasıl yaratırız? Etkinliği; Doç. Dr. Nuray Mamur, Şükran Şahin
Bakış: Bakma Yolları – Görme Biçimleri Etkinliği.
Görsel kültür imgeleri üzerinden işbirlikçi grup çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir.
10 Mart 2019, 1. Oturum: 09:30-12:30
09:30-11:00 Göstergelerarası Alışveriş Etkinliği; Arş. Gör. Sevcan Saribaş, Meral Fidan
Görsel kültür imgeleri üzerinden işbirlikçi grup çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir.
11:00-11.15 Çay-kahve arası
11:15-12:30 Görsel Kültür Temelli Öğretim Yaklaşımları; Arş. Gör. Sevcan Saribaş
Katılımcıların kendi öğretim yaklaşımlarını geliştirmelerine yönelik paylaşımlar yapılacaktır.
12:30-13:30 Öğle yemeği arası
2. Oturum: 13:30-15:00
13:30-15:00 Sanat eğitiminde sanal ortamların kullanımı; Öğr. Gör. Dr. Vedat Güntay, Meral Fidan
VR gözlükleri ile sanal eser incelemesi ve müze gezisi deneyimi
15:00-15:30 Sonuç ve değerlendirme;Prof. Dr. Ve değerlendirme;Prof. Dr. Vedat ÖZSOY
Kapanış konuşması ve çalıştayın değerlendirilmesi.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *