5c192cf4c03c0e135c1f1921.jpg albayrak

‘Ekonomide yapısal reformlar”paketinde neler var ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘ın açıkladığı‘ekonomide yapısal reformlar”paketinde Emekli Maaşları,Kıdem Tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanması için
yapılması planlanan değişiklikler ve yargı reformu dikkati çekti.
Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ başlıklı toplantıda şu açıklamaları yaptı:

-Bankacılık sektöründe sermaye yapısının güçlendirilmesi kapsamında, kamu bankalarının kamu bankalarına toplam 28 milyar lira Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

-Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

-Ulusal veri merkezi kurulacak.

-Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

-Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

-Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

-100 milyon ve üstü riski olan şirketler bundan sonra bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılan bir mali denetim raporu sunmak zorunda kalacak yoksa ek kredi alamayacak.

Kıdem tazminatı ve BES

-Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Emekliler de ‘zorunlu BES’ kapsamında girecek. Vatandaşların kazançlarına göre belirlenecek zorunlu bir BES sistemini yeniden ele alınacak.

-Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

-2020’den itibaren her yıl OKS artı gönüllü BES’te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi öngörülüyor.

-Beş yıl içinde milli gelirin yüzde 10’unu aşan bir toplam fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

-Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun hayata geçirilmesi, Milli Reasürans Şirketi’nin faaliyete başlaması hedefleniyor.

-İhracat ve üretim odaklı kredi arzı kapsamında kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvikini sağlayacak bir yapının FİKKO bünyesinde kurulması planlanıyor.

Gıda alanında adımlar

-Reformların en önemli adımları gıda alanında olacak.

-Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağınının gıda konusunda hazırladığını belirtti.

-Buna göre, sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

-Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

-Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reform tarımda milli birlik projesi olacak.

-Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek.

-Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak.

-Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak.

-Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız.

-Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak.

-Sera a.ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak.

-Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız.

-Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız.

Vergiler ve bütçe

-Yeni vergi sisteminde istisna ve muafiyetler azaltılacak. Kurumlar Vergisi kademeli olarak düşürülecek.

-Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

-Gelirleri artırmak için yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlanacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atılacak.

Yargı reformu

-Güven veren ve ulaşılabilir bir yargı sistemi getirilecek.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *